Senat za wsparciem dla medyków. Projekt noweli ustawy w sprawie m.in. wzrostu wynagrodzeń, urlopu wytchnieniowego i obligatoryjnym testom na obecność koronawirusa

14 Maja 2020, 9:48 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Senat przyjął w środę projekt noweli ustawy przewidujący rozwiązania wspierające medyków walczących z Covid-10. Proponowane zmiany w ustawie o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej polegają m.in. na przyznaniu im dodatkowego wynagrodzenia, urlopu wytchnieniowego, zapewnienia środków ochrony osobistej i badań diagnostycznych.

Za przyjęciem wniesionego przez senacką komisję budżetu projektem ustawy o uzupełnieniu instrumentów wsparcia sytemu opieki zdrowotnej w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 opowiedziało się 51 senatorów, przeciw było 43. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Ustawa skierowana zostanie teraz do prac w Sejmie.

Wsparcie finansowe dla personelu medycznego pracującego bezpośrednio z pacjentami z Covid-19 

Projekt noweli przewiduje przyznanie dodatku do pensji, bez względu na formę zatrudnienia, w wysokości 100 proc. wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek miałby przysługiwać osobom, które wykonują zawód medyczny w podmiotach leczniczych udzielających świadczeń szpitalnych wyłącznie w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Senat opowiedział się również za dodatkiem specjalnym przysługującym za pracę w nadgodzinach. Dodatek za nadgodziny ma wynosić połowę wynagrodzenia zasadniczego. 

Badania medyków co tydzień

Projekt przewiduje również wprowadzenie obligatoryjnego poddawania raz w tygodniu testom na obecność koronawirusa SARS-CoV-2 personelu medycznego oraz osób zatrudnionych w domach pomocy społecznej, zakładach opiekuńczo-leczniczych lub pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych.

Równocześnie wprowadzono obowiązek zapewnienie pracownikom tych placówek odpowiednich środków ochrony osobistej. Koszty z tym związane pokryć ma również budżet państwa.

Urlop od Covid

Ponadto wspomnianemu personelowi medycznemu przysługiwać ma 7 dni urlopu wytchnieniowego oraz w przypadku objęcia obowiązkową kwarantanną lub izolacją przyznanie zasiłku chorobowego w wymiarze 100 proc. podstawy wymiaru zasiłku.

Regulacja zakłada również finansowanie z budżetu państwa – w części finansowanej przez podmiot leczniczy (pracodawcę) - składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i wypadkowe.

Zespoły wsparcia 

Zgodnie z treścią noweli, placówki mają otrzymać możliwość tworzenia Zespołu Wsparcia Lekarzy i Pielęgniarek.  Zespół mają współtworzyć studenci kierunków medycznych. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz