Nowela rozporządzenia o leczenia uzależnienia od alkoholu

14 Maja 2020, 14:33 psycholog psychiatria pacjent lekarz terapia

Przedłużenie ważności zaświadczenia specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień i umożliwienie dalszego uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin - przewiduje rozporządzenie ministra zdrowia opublikowane w czwartek.

 
Jak uzasadnia MZ, konieczność wprowadzenia zmiany w rozporządzeniu wynika z ogłoszonego od dnia 20 marca 2020 r. do odwołania na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zwiększającą się liczbą zidentyfikowanych zachorowań na COVID-19.  Pełniący obowiązki Dyrektora Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjął decyzję o odwołaniu zarządzonego w terminie 6 - 8 kwietnia 2020 r. egzaminu certyfikacyjnego, w związku z czym osoby uczestniczące w programie szkolenia w zakresie specjalisty psychoterapii uzależnień oraz programie szkolenia w zakresie instruktora terapii uzależnień pozbawione zostały możliwości uzyskania certyfikatów specjalisty psychoterapii uzależnień oraz instruktora terapii uzależnień.
 
Jednocześnie nie doszło do wstrzymania biegu okresu ważności wystawionych zaświadczeń, które wydawane są przez Państwową Agencję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na okres 5 lat, co w wielu przypadkach skutkuje utratą ich ważności i w konsekwencji utratą podstawy do uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin
 
"W przypadku upływu okresu ważności zaświadczeń stanowiących podstawę do uczestniczenia w udzielaniu świadczeń z zakresu psychoterapii uzależnienia od alkoholu i psychoterapii członków rodzin, w czasie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 5-letni okres, na jaki PARPA wydaje zaświadczenia, ulegnie przedłużeniu na okres ogłoszenia jednego z tych stanów oraz do upływu 12 miesięcy następujących po dniu odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni" - czytamy w OSR.
 
Źródło: RCL
 
BPO
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz