Świąteczne dyżury aptek - samorząd aptekarski chce zmiany przepisów

14 Maja 2020, 16:37 Apteka

Naczelna Rada Aptekarska podjęła uchwałę w sprawie zasad i warunków pełnienia dyżurów aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedziele i święta oraz inne dni wolne od pracy w związku z epidemią SARS-CoV-2. Rada postuluje usunięcie zapisów upoważniających rady powiatów do ustalania godzin pracy aptek ogólnodostępnych w porze nocnej, niedzielę i święta i inne dni wolne od pracy.

Samorząd zawodowy farmaceutów podkreśla w uchwale, że powodem jest trudna sytuacja związana z epidemią Sars-CoV-2.

Jak wskazuje NRA, uchylony powinien zostać art. 94 ust. 1-2a ustawy z dnia 6 września prawo farmaceutyczne,  „ponieważ przewidziane w nich normy są rażąco nieadekwatne do istniejących warunków, szczególnie tych wynikających ze stanu epidemii”.

Artykuł ten przewiduje, że "rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych powinien być dostosowany do potrzeb ludności i zapewniać dostępność świadczeń również w porze nocnej, w niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy". Rozkład ten na danym terenie określa, w drodze uchwały, rada powiatu, po zasięgnięciu opinii wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) gmin z terenu powiatu i samorządu aptekarskiego.

Rada wskazuje, że przy planowaniu dyżurów pod uwagę powinny być wzięte m.in. potrzeby lokalnej społeczności, lokalizacja apteki, w tym odległość od zakładów leczniczych, możliwości aptek w zakresie zatrudnionego personelu. Ponadto według samorządu farmaceutów, w jednym powiecie dyżur nocny i świąteczny pełnić powinny co najwyżej dwie apteki.

Jak argumentuje Rada, powiaty nie decydują o godzinach pracy innych placówek ochrony zdrowia, jak np. przychodnie czy szpitale.

Według NRA, wzrost liczby aptek przy spadku liczby farmaceutów powoduje, że wykonywanie tych zapisów staje się nierealne i nieopłacalne. 

Źródło: NIA

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz