Bezpłatne leki tylko w ciąży. Sejm odrzucił poprawki Senatu o połogu

15 Maja 2020, 9:21 ciąża

Poprawki Senatu do ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej wydłużające bezpłatny dostęp do leków dla kobiet w ciąży, również na okres połogu, czyli o dodatkowe 8 tygodni - zostały odrzucone w Sejmie w czwartek wieczorem. 

Zgodnie z nowelą bezpłatne leki w ramach programu Ciąża Plus przysługiwać będą kobietom w ciąży - od momentu jej stwierdzenia do upływu 15 dni po planowej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wystawionym przez lekarza lub położną.

Z bezpłatnych leków skorzystać będą mogły również ciężarne, które nie są ubezpieczone. Senat proponował rozszerzenie dostępu do bezpłatnych leków o okres połogu, czyli dodatkowe 8 tygodni, jednak posłowie (głównie głosami PiS) byli za odrzuceniem tych poprawek.

Wykaz bezpłatnych leków przygotuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Ma być on ogłoszony najpóźniej w cztery miesiące od wejścia w życie ustawy, czyli od 1 lipca br. 

Leki dla kobiet w ciąży będą mogli przepisywać wszyscy lekarze oraz położne. Warunkiem będzie konieczność weryfikacji ilości oraz rodzajów przepisanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych pod względem bezpieczeństwa oraz konieczności ich stosowania, biorąc pod uwagę recepty wystawione oraz zrealizowane już od 1 lipca 2020 roku jeszcze przed tym, gdy system informacji ochrony zdrowia osiągnie pełną funkcjonalność. Najpóźniej ma to nastąpić 31 grudnia 2021 roku.

Senat proponował, aby termin obowiązku weryfikacji przesunąć do terminu pełnej funkcjonalności systemu, jednak tę poprawkę Sejm również odrzucił.

Program Ciąża Plus ma być finansowany z budżetu państwa. Koszt na ten rok to 11 mln zł, w 2021 r. – 24,2 mln zł, w kolejnych latach ma wzrastać o 10 proc., a ostatecznie w 2029 roku ma to być 51,2 mln zł. W sytuacji przekroczenia limitu wydatków na dany rok, minister zdrowia będzie ograniczał wykaz darmowych leków.

Ustawa trafi teraz do Prezydenta.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz