Krajowy Rejestr Pacjentów z COVID-19: szpitale przekażą więcej danych

16 Maja 2020, 21:49 lekarz- komputer- laptop- internet- e-zdrowie

Rozszerzenie zakresu danych zbieranych od szpitali do Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19 - przewiduje nowelizacja rozporządzenia ws. rejestru.

Chodzi o nowelę rozporządzenia w sprawie Krajowego Rejestru Pacjentów z COVID-19. W piątek trafiła ona do publikacji w Dzienniku Ustaw.

Jak podkreśla MZ, nowela "ma za zadanie umożliwić odpowiednią realizację zadań instytucjom systemu ochrony zdrowia związanym z działaniami podejmowanymi bezpośrednio w czasie trwania epidemii COVID-19", ponieważ obecnie ze względu na niepełny obraz przebiegu epidemii i wykorzystania posiadanych zasobów właściwe zarządzanie nimi jest utrudnione. Resort wskazuje, że niektóre grupy pacjenta wymagają szczególnej koordynacji opieki – dotyczy to w szczególności osób po transplantacji czy potrzebujących krwi.

MZ przekonuje, że poszerzony zakres danych umożliwi lepszą opiekę nad pacjentami po transplantacji, wymagającymi podania krwi, a także po hospitalizacji. "Jednocześnie zbierane dane pozwolą lepiej modelować przebieg choroby w Polsce oraz obciążenie dla systemu ochrony zdrowia umożliwiając, właściwe przekazywanie dostępnych zasobów" - czytamy w uzasadnieniu.

Jakie dodatkowe dane?

Dodatkowe dane przekazywane do rejestru to m.in. informacja o tym, czy pacjent miał wykonywane przeszczepienie nerki, wątroby, serca, płuca lub szpiku. Do rejestru szpitale przekazywać będą teraz także grupę krwi pacjenta, co jak uzasadnia MZ jest niezbędne dla umożliwienia właściwej dystrybucji zapasów krwi oraz leczenia osoczem krwi ozdrowieńców.

Szpitale mają też sprawozdawać, czy w momencie przyjęcia występowały objawy COVID-19, ale także datę pierwszych objawów.

Do rejestru trafią również dane dotyczące rozpoznania oraz stanu klinicznego pacjentów w chwili przyjęcia (niezbędne dla właściwego określania ryzyka pogorszania się stanu zdrowia pacjentów, a więc i wpływu na zasoby systemu ochrony zdrowia),

Ponadto chodzi o dane dotyczące stanu pacjenta zgodnie z Modified Early Warning Scale (w chwili przyjęcia oraz w trakcie leczenia – dla obserwowania progresji choroby i umożliwienia zapewnienia odpowiednich zasobów) i analogicznie u dzieci (dane dotyczące Pediatric Early Warning Scale będą jednak zbierane fakultatywnie).

W rejestrze znajdą się też numery telefonu komórkowego leczonych pacjentów "dla zapewnienia możliwości obserwacji pacjenta i kontaktu z nim po za kończeniu hospitalizacji czy izolacji i badania skutków odległych choroby".

 

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz