RPO: Decyzja Trybunału stwarza pacjentowi zagrożenie nieuzyskania świadczenia

13 Października 2015, 16:20

Wciąż jest głośno o kontrowersyjnym wyroku Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wykonywania świadczeń lekarskich zgodnie z sumieniem. Rzecznik praw obywatelskich chce, by pacjenci mieli dostęp do informacji, gdzie uzyskają świadczenie, którego im odmówiono, powołując się na klauzulę sumienia.

Przypomnijmy, że wniosek złożyła Naczelna Rada Lekarska, a Trybunał orzekł, że w przypadku odmówienia świadczenia wskazanie przez odmawiającego innego lekarza lub podmiotu leczniczego jest niezgodne z ustawą. Obowiązek  wykonania świadczenia niezgodnego z jego sumieniem  w „innych przypadkach niecierpiących zwłoki”, jest zaś niezgodny z konstytucją.

Zgodnie z wyrokiem lekarz powinien postępować zgodnie ze swoim sumieniem. Jeśli nie jest zagrożone zdrowie lub życie pacjenta, może powołać się na klauzulę sumienia i odmówić udzielenia świadczeń zdrowotnych. Powinien wówczas powiadomić przełożonego i złożyć oświadczenie  o powodach swojej decyzji.

Wraz z wejściem w życie orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego nie będzie podmiotu, który byłby zobowiązany do wskazania pacjentowi innego lekarza, czy podmiotu leczniczego, który wykonałby takie świadczenie. Ponieważ pacjentowi niezbędna jest wiedza, gdzie w razie odmowy mógłby uzyskać takie świadczenie, Rzecznik praw obywatelskich zwrócił się do ministra zdrowia z prośbą o utworzenie mechanizmu, dzięki któremu pacjent mógłby taką informację zdobyć.

Rzecznik Praw Pacjenta informuje natomiast, że pacjent, który spotka się z odmową wykonania świadczenia zdrowotnego z powołaniem się na klauzulę sumienia, powinien zgłosić się do kierownika placówki. Gdy ten nie wskaże innego lekarza, który wykona świadczenie, pacjent ma prawo zgłosić się do RPP.

Marta Olejnik

Źródło: rpo.gov.pl, bpp.gov.pl

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz