Medycyna pracy: lekarze z większymi kompetencjami

20 Maja 2020, 9:11 lekarz pacjent recepta wizyta

Lekarze medycyny pracy zyskają nowe kompetencje; nie będą musieli obligatoryjnie kierować swoich pacjentów na konsultacje specjalistyczne. Ponadto zyskają też możliwość kierowania na specjalistyczne badania w kierunku chorób cywilizacyjnych - przewiduje projekt rozporządzenia, który trafił do konsultacji.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy.

"Z uwagi na fakt, że lekarze medycyny pracy są przygotowani do samodzielnej oceny podstawowych parametrów objętych badaniami lekarzy specjalistów, co wynika ze zmienionego kilka lat temu programu specjalizacji w zakresie medycyny pracy, zrezygnowano w określonym zakresie z obligatoryjnych konsultacji specjalistycznych. Natomiast wprowadzono możliwość skierowania przez lekarza medycyny pracy na specjalistyczne badania konsultacyjne w zależności od wskazań, w szczególności: otolaryngologicznych, neurologicznych, okulistycznych, dermatologicznych, alergologicznych lub psychologicznych"- czytamy w OSR.

Jak wyjaśnia ministerstwo zdrowia, proponowane działania mają na celu zidentyfikowanie u pracowników w ww. grupie wiekowej czynników ryzyka zdrowotnego oraz wczesne wykrycie symptomów najczęściej występujących chorób cywilizacyjnych, tj. chorób układu sercowo-naczyniowego, metabolicznych i onkologicznych, edukację zdrowotną pracowników, w tym dotycząca stylu życia oraz, w przypadku takiej potrzeby, wskazanie dalszego postępowania diagnostyczno - terapeutycznego.

Według MZ, wprowadzenie zmian w opiece profilaktycznej wskazuje, m.in. na możliwość obniżenia kosztów badań profilaktycznych. Analiza przeprowadzona na próbie ponad 4000 badań pracowników narażonych na hałas wykazała, że tylko w 4 proc. przypadków konieczne były konsultacje otolaryngologiczne.

Źródło; RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz