Lekarze będą mieli więcej czasu na wymianę kas rejestrujących

20 Maja 2020, 15:37 pieniądze kasa

Ministerstwo Finansów proponuje przesunięcie terminu obowiązkowej wymiany kas rejestrujących. Dotyczy to także gabinetów lekarskich i stomatologicznych. Termin ten wydłużony zostanie o pół roku, do 30 czerwca 2021 r.

- Pracujemy nad przesunięciem terminów, które umożliwiają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu dotychczas stosowanych przez podatników kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii - poinformował resort finansów. Projekt z 11 maja 2020 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym i papierowym zapisem kopii jest dostępny w BIP RCL. 14 maja został skierowany do uzgodnień zewnętrznych.
 
Według MF, "pozwoli to na odciążenie podatników i ułatwienie prowadzenia działalności gospodarczej, zwłaszcza w branżach szczególnie dotkniętych pandemią COVID-19".
 
Jak wyjaśnia MF, termin ten zostanie wydłużony dla pierwszej grupy podatników – z 30 czerwca 2020 r. na 31 grudnia 2020 r. i dla drugiej grupy podatników – z 31 grudnia 2020 r. na 30 czerwca 2021 r.

W pierwszej grupie są podatnicy świadczący usługi związane z wyżywieniem wyłącznie świadczone przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, dokonujący sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych.

Z kolei druga grupa podatników, dla których termin wydłużono do połowy przyszłego roku to osoby świadczące usługi: fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne, budowlane, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów, prawnicze, związane z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

Źródło: MF

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz