Wynagrodzenia medyków: apel związku lekarzy o pilną rozmowę z MZ

21 Maja 2020, 12:33 pieniądze

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy chce pilnych rozmów z ministrem zdrowia w sprawie wzrostu wynagrodzenia zasadniczego lekarzy specjalistów do 6 750 zł. Jak przypomina, przepis ustawowy w tym zakresie straci swoją moc w tym roku. 

W liście skierowanym z czwartek do ministra zdrowia Zarząd Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy zwrócił uwagę na to, że rozpoczął się proces poluzowywania obostrzeń w gospodarce, w życiu społecznym, ale też ochronie zdrowia, dlatego najwyższy czas, by powrócić do rozmów dotyczących przepisu "o sfinansowaniu z budżetu państwa wzrostu wynagrodzenia zasadniczego (i pochodnych) lekarzy specjalistów, którzy spełnią określone warunki, do kwoty 6 750 PLN".

Jak przypomina związek, był to jeden z punktów porozumienia zawartego z ministrem zdrowia w lutym 2018 roku. Traci on swą moc w tym roku, co powoduje, że niektórzy dyrektorzy szpitali już zapowiadają obniżkę wynagrodzenia lekarzom do poprzedniego poziomu.

"Wobec powyższego sprawa dalszego finansowania owych podwyżek, a również ich wysokości, powinna stać się przedmiotem - najpierw rozmów między Panem Ministrem a OZZL, a następnie odpowiednich przepisów prawnych" - czytamy w liście.

Wzrost wynagrodzenia też potrzebny

Związek ponadto zwraca uwagę, że kwota wynagrodzenia zasadniczego lekarzy - w chwili jej uchwalenia - odpowiadała trzykrotności ustawowej płacy minimalnej i półtorakrotności przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce, tymczasem "dzisiaj - wskutek ustawowej podwyżki płacy minimalnej i wzrostu przeciętnego wynagrodzenia oraz wskutek inflacji - płaca ta zmniejszyła swoją rzeczywistą wartość". Jeśli zaś miałaby być utrzymana jej ówczesna relacja do płacy minimalnej i przeciętnego wynagrodzenia, to jak wyliczył OZZL, pensja zasadnicza lekarza ze specjalizacją powinna wynosić ok. 7, 8 tys. zł.

OZZL przypomniał, też inny swój postulat, który powinien być przedmiotem rozmów z MZ, czyli wprowadzenie zasady: jeden lekarz - jeden etat, czyli pracy lekarza u tylko jednego pracodawcy w zamian za odpowiednie wynagrodzenie. 

Źródło: OZZL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz