Komisje ds. orzekania o zdarzeniach medycznych wznawiają działalność

22 Maja 2020, 9:34 SZPITAL

Od 24 maja br. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wznawiają swoją działalność orzeczniczą - poinformował Rzecznik Praw Pacjenta. Działalność komisji ze względu na epidemię koronawirusa była zawieszona od końca marca.

Dzięki nowelizacji specustawy z 14 maja 2020 r. wprowadzone wcześniej zmiany dotyczące zawieszenia biegu terminów procesowych i prowadzenia posiedzeń zostały cofnięte.

Od 24 maja br. wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych wznowią więc swoją działalność orzeczniczą na poprzednich zasadach.

W ocenie Rzecznika Praw Pacjenta uczestnikom postępowania przed komisjami należy zagwarantować odpowiednie warunki bezpieczeństwa w zakresie przeciwdziałania zakażeniu wirusem SARS-CoV-2, w tym z zastosowaniem reżimu sanitarnego wymaganego stosownymi zaleceniami oraz przepisami prawa.

W okresie od 31 marca do 24 maja br. (kiedy działalność orzecznicza komisji była wstrzymana) możliwe było wnoszenie do komisji nowych wniosków. Jednak czas na ich rozpatrzenie rozpocznie się od dnia wznowienia działania komisji, czyli od 24 maja 2020 r.

Rzecznik przypomina, że do komisji można wnieść sprawę, jeśli od dnia uzyskania wiedzy o zdarzeniu, z którym wiążemy nieprawidłowości po stronie placówki medycznej, nie upłynęło więcej niż 1 rok. Termin ten nie może być dłuższy niż 3 lata od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie. Termin ten w dniach od 31 marca do 24 maja br. nie był zawieszony i mógł w tym okresie upłynąć. W takiej sytuacji niestety sprawa nie zostanie rozpatrzona przez komisję.

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz