Naczelna Rada Lekarska o poselskim projekcie dot. testowania medyków

22 Maja 2020, 15:14 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

- Zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom szerokiego dostępu do finansowanych ze środków publicznych testów jest kwestią niezwykłej wagi zwłaszcza w kontekście planowanego „odmrażania” systemu ochrony zdrowia poprzez wznowienie przyjęć planowych pacjentów, jednak dostęp ten nie musi być wprowadzany w formie obowiązku nakładanego na wszystkich pracowników - uważa Naczelna Rada Lekarska odnosząc się do poselskiego projektu ustawy.

Prezydium NRL przyjęło w piątek stanowisko w sprawie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Jak podkreśla Prezydium NRL zapewnienie lekarzom i lekarzom dentystom szerokiego dostępu do finansowanych ze środków publicznych testów jest kwestią niezwykłej wagi zwłaszcza w kontekście planowanego „odmrażania” systemu ochrony zdrowia poprzez wznowienie przyjęć planowych pacjentów.

Niech decydują kierownicy placówek

"Taki szeroki dostęp do testów nie musi być jednak wprowadzany w formie obowiązku nakładanego na wszystkich pracowników, a decyzja o tym, którzy pracownicy mają być poddawani takim testom i z jaką częstotliwością powinna leżeć po stronie kierowników podmiotów wykonujących działalność leczniczą z uwzględnieniem specyfiki pracy na danym stanowisku, istniejących ryzyk transmisji wirusa w odniesieniu do wprowadzonych ograniczeń i procedur zapobiegawczych w danym podmiocie" - podkreśla samorząd lekarski.

Skierowanie do pracy przy COVID-19 - nie dla opiekuna osoby ubezwłasnowolnionej

Ponadto, prezydium wskazało na potrzebę zmiany przepisu art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi poprzez dodanie do katalogu sytuacji wyłączających możliwość skierowania lekarza do pracy przy zwalczaniu epidemii także sytuacji samotnego sprawowania opieki nad osobą całkowicie ubezwłasnowolnioną.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz