MZ: projekt rozporządzenia w sprawie ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych

25 Maja 2020, 15:01 Ministerstwo Zdrowia

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowany został w poniedziałek (25 maja) projekt rozporządzenia MZ ws. czasowego ograniczenia funkcjonowania uczelni medycznych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozporządzenie przewiduje dalsze ograniczenie funkcjonowania uczelni medycznych przez zawieszenie kształcenia na studiach, studiach podyplomowych lub w innych formach w ich siedzibach lub filiach na okres od dnia 25 maja 2020 r. do dnia 30 września 2020 r.

Zajęcia w tym okresie będą prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość niezależnie od tego, czy zostało to przewidziane w programie danego kształcenia.

W przypadku prowadzenia takiego kształcenia na studiach przewiduje się utrzymanie rozwiązania wyłączającego stosowanie ograniczeń w zakresie liczby punktów ECTS, jaka może być uzyskana w ramach kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, określonych w programach studiów.

Jednak w związku ze stopniowym przywracaniem działalności dydaktycznej w siedzibach lub filiach uczelni medycznych, będzie mogło odbywać się kształcenie w ramach zajęć, które - ze względu na swoją specyfikę - nie mogą być zrealizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

Ponadto wprowadzono możliwość realizacji przez uczelnie medyczne w ich siedzibach lub filiach zajęć przewidzianych w programie studiów do realizacji na ostatnim roku studiów.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz