ZDROWIE W LICZBACH: mniejsze wpływy z podatków

25 Maja 2020, 15:58 kasa pieniądze

Ministerstwo Finansów opublikowało szacunkowe wykonanie budżetu państwa. Widać w nim spadki w dochodach podatkowych sięgające niemal 10 mld zł. Według Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego oraz Prezesa NFZ Adama Niedzielskiego, z którymi rozmawiała Polityka Zdrowotna, system ochrony zdrowia nie powinien jednak ucierpieć w przypadku nowelizacji budżetu. Obecnie nie ma także zapowiedzi nowelizacji ustawy o tzw. 6 proc. PKB na zdrowie. Jak mówił Prezes NFZ w wywiadzie dla Polityki Zdrowotnej "nikt politycznie nie udźwignąłby takiego projektu, jak zmiana tej ustawy na niekorzyść nakładów na zdrowie. To scenariusz skrajnie nieprawdopodobny."

 

Dochody budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r.

W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. dochody budżetu państwa były niższe o 0,3 mld zł w porównaniu z tym samym okresem roku ubiegłego. Dochody podatkowe budżetu państwa były niższe w stosunku do okresu styczeń – kwiecień 2019 r. o ok. 8,7 mld zł.

W stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego:

  • dochody z podatku VAT były niższe o 1,7 proc. r/r (tj. ok. 0,9 mld zł),
  • dochody z podatku PIT były niższe o 10,9 proc. r/r (tj. ok. 2,2 mld zł),
  • dochody z podatku CIT były niższe o 28,9 proc. r/r (tj. ok. 5,2 mld zł),
  • dochody z podatku akcyzowego i podatku od gier były niższe o 1,4 proc. r/r (tj. ok. 0,3 mld zł),
  • dochody z tytułu podatku od niektórych instytucji finansowych były niższe o 1,5 proc. r/r (tj. ok.
    22,9 mln zł).

W okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wykonanie dochodów niepodatkowych wyniosło ok. 18,3 mld zł i było wyższe o ok. 8,3 mld zł (tj. 83,4 proc.) w stosunku do wykonania w okresie styczeń - kwiecień 2019 r. w związku z dodatkowymi dochodami z tytułu obsługi długu skarbu państwa oraz wpłatami z tytułu aukcji uprawnień do emisji gazów cieplarnianych. W ustawie budżetowej na 2020 r. z tytułu obsługi długu Skarbu Państwa zaplanowano dochody w wysokości 1,5 mld zł. Realizacja dochodów po kwietniu wyniosła 7,5 mld zł, przede wszystkim z tytułu premii i odsetek od sprzedawanych obligacji skarbowych.

Dotacja do FUS zwiększyła wydatki 

Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. wyniosło 148,5 mld zł, tj. 34,1 proc. planu. W stosunku do tego samego okresu roku 2019 (130 mld zł) wydatki budżetu państwa były wyższe o 18,5 mld zł, tj. 14,2 proc., głównie z tytułu przekazania wyższej dotacji do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (więcej o 2,5 mld zł), subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego (więcej o 2,3 mld zł), oraz w ramach budżetów wojewodów w związku z rozszerzeniem programu Rodzina 500+ od lipca 2019 r.

Wyższe wydatki wynika także z uruchamiania środków m.in. w ramach rezerw budżetu państwa na finansowanie zadań związanych ze zwalczaniem zakażenia, zapobieganiem rozprzestrzenianiu się, profilaktyką oraz zwalczaniem skutków choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2.

Szacunkowe wykonanie budżetu  

Szacunkowe wykonanie budżetu państwa w okresie styczeń - kwiecień 2020 r. w stosunku do ustawy budżetowej na 2020 r. wyniosło:

  • dochody 129,6 mld zł, tj. 29,8 %
  • wydatki 148,5 mld zł, tj. 34,1 %
  • deficyt 18,9 mld zł

Więcej informacji nt. szacunkowego wykonania budżetu państwa

Polecamy:

https://www.politykazdrowotna.com/59400,prezes-nfz-o-prognozach-i-obecnej-sytuacji-finansowej-funduszu

https://www.politykazdrowotna.com/59099,zdrowie-w-liczbach-gospodarka-hamuje-ile-wydajemy-na-zdrowie

https://www.politykazdrowotna.com/59144,gus-podrozaly-uslugi-i-towary-zdrowotne-o-ile

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz