Komisja Zdrowia po pierwszym czytaniu ustawy o zawodzie farmaceuty

26 Maja 2020, 15:26 apteka farmaceuta senior

Chcemy by ta ustawa dawała możliwość uczestniczenia farmaceuty w monitorowaniu i nadzorowaniu leczenia pacjenta, tak by potencjał kadrowy i intelektualny farmaceutów był właściwie wykorzystany - mówił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski podczas posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia ws. wyczekiwanej przez farmaceutów ustawy dedykowanej dla tej grupy zawodowej.

- Farmacja to jeden z najtrudniejszych studiów medycznych. Farmaceuta wykorzystuje swoją wiedzę głównie w aptekach ogólnodostępnych oraz aptekach szpitalnych. Wiedza tej grupy zawodowej może być wykorzystywana znacznie lepiej - ocenił wiceminister zdrowia podczas pierwszego czytania projektu ustawy na posiedzeniu Komisji Zdrowia. 

- Przez ustawę zwiększy się istotnie efektywność farmakoterapii u pacjentów. To bardzo duży problem – nieprzestrzeganie zaleceń lekarskich. Dodatkowe wsparcie od farmaceuty pozwoli na lepsze oraz bezpieczniejsze wykorzystanie leków refundowanych. Dzięki temu system jako całości będzie bardziej efektywny - mówił wiceminister. - Pacjent z wielochorobowością jest pod opieką wielu lekarzy. Każdy lekarz widzi tylko swoją jednostkę chorobową. Ważne jest aby farmaceuci mogli wykonywać choćby przeglądy lekowe dla pacjentów czy opracowywać indywidualny plan opieki farmaceutycznej, szczególnie w takich przypadkach - dodał.

Co przewiduje ustawa?

Przyjęty w styczniu projekt ustawy o zawodzie farmaceuty zakłada, m.in. że:

  • Farmaceuci będą mogli prowadzić konsultacje farmaceutyczne.
  • Farmaceuci będą mogli prowadzić przeglądy lekowe.
  • Farmaceuci będą mogli opracowywać indywidualne plany opieki farmaceutycznej.
  • Farmaceuci będą mogli wykonywać proste badania diagnostyczne, które są związane z farmakoterapią.
  • W zakresie merytorycznego świadczenia opieki farmaceutycznej farmaceuta będzie niezależny od właściciela apteki.
  • Farmaceuci zatrudnieni w szpitalach będą mogli m.in. brać udział w pracach komitetu terapeutycznego, uczestniczyć w badaniach klinicznych, nadzorować gospodarkę produktami leczniczymi, czy zarządzać lekami i wyrobami medycznymi na oddziałach.  Aktywności te mają odbywać się w porozumieniu z lekarzem prowadzącym terapie pacjenta.
  • Zaproponowano nową formę kształcenia podyplomowego, jaką będą kursy kwalifikacyjne. Pozwolą one na uzyskanie przez farmaceutę dodatkowych kwalifikacji i umiejętności niezbędnych do wykonywania zadań zawodowych.
  • Wprowadzono przepis umożliwiający farmaceucie – legitymującemu się dorobkiem naukowym lub zawodowym w danej dziedzinie farmacji – uznanie tego dorobku za równoważny ze zrealizowaniem programu specjalizacji.

Proces legislacyjny bez strony społecznej

Część posłów podkreślała brak obecności strony społecznej podczas procesu legislacyjnego.

 - Ustawa budzi zainteresowanie wielu środowisk społecznych, zawodowych i organizacji pozarządowych, związku pracodawców, techników farmacji czy właścicieli aptek. Z uwagi na restrykcje Sejmu związane z trybem posiedzeń komisji, gdzie mogą uczestniczyć tylko posłowie, bez strony społecznej, chciałbym zaproponować by umożliwić stronie społecznej uczestniczenie w procesie legislacyjnym - wnioskował poseł Jakub Kulesza (Konfederacja)

Jak odnosił się wiceminister zdrowia, "większość uwag strony społecznej została uwzględniona już na etapie konsultacji". W odpowiedzi na wezwanie posłów Koalicji Obywatelskiej, którzy zwrócili się do wiceministra o ocenę wszystkich uwag wnoszonych przez stronę społeczną podkreślił, że "zostały one dość szczegółowo ocenione przez resort" i uwzględnione w raporcie z konsultacji.

Suplementy, szczepienia i aptekarze

- W ustawie brakuje mi regulacji suplementów oraz tego co farmaceuta może w tym zakresie. W uzasadnieniu projektu ustawy, suplementy pojawiają się już w pierwszym akapicie, gdzie podkreślono tendencję do samoleczenia przez pacjentów. Dlaczego ustawa sama w sobie się do nich nie odnosi? - pytała posłanka Marcelina Zawisza (Lewica)

 - Faktycznie regulacje dotyczące suplementów diety nie są dobrze dookreślone w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia, co jest istotnym elementem. W Polsce nadużywamy stosowania suplementów w procesie leczenia. Interakcje na pewno się zdarzają. Temat suplementów nie został wykreślony z projektu, tylko nigdy go nie było w tym zakresie - odpowiedział wiceminister.

Posłanka zwróciła także uwagę na podnoszoną przez farmaceutów kwestię realizowania szczepień ochronnych w aptekach.

 - Brakuje pójścia krok dalej, przez dopuszczenie farmaceutów do wykonywania szczepień w aptekach. Jest to kierunek obierany przez kraje Europy Zachodniej. Pozwala on na upowszechnienie szczepień, m.in. na grypę - mówiła.

- Wiemy, że farmaceuci nie mają takiego zakresu szkolenia przygotowania zawodowego by przeprowadzić wywiad lekarski i również szczepienie. Na dzień dzisiejszy system kształcenia jest tak zrealizowany, że każdy ma swoją rolę. Kwalifikacja- lekarz, szczepienia – pielęgniarka.  Są elementy, które należy poprawić, aby była większa dostępność do szczepień nieobowiązkowych, ale to w innych ustawach - mówił wiceminister Maciej Miłkowski.

Projekt ustawy skierowany został do prac w podkomisjach. Jak ocenił dziś przed posiedzeniem Komisji wiceminister Maciej Miłkowski ustawa "może zostać uchwalona jeszcze w czerwcu".

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz