Dane o SARS-Cov-2 wśród medyków. MZ odpowiada radzie lekarskiej

26 Maja 2020, 16:54 koronawirus covid epidemia pandemia szpital zakaźny

Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej zaapelowało w kwietniu do Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego o regularne publikowanie aktualnych danych statystycznych dotyczących liczby zarażonych koronawirusem członków personelu medycznego, z podziałem na poszczególne zawody. Co odpowiedział jej resort zdrowia?

NRL w kwietniowym apelu zwracała uwagę, że informacje o zakażeniach wśród medyków są publikowane w zdecydowanej większości państw dotkniętych pandemią, a brak dostępu do nich jest działaniem nietransparentnym, niezrozumiałym i wzbudzającym obawy, że dane te są zatajane przed opinią publiczną.

Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska w odpowiedzi na ten apel, którą otrzymała NRL, przypomniał, że "każdorazowe zidentyfikowanie zakażenia wśród personelu medycznego skutkuje wszczynaniem dochodzenia epidemiologicznego przez właściwego państwowego inspektora sanitarnego". Podejmowana jest wtedy współpraca z kierownikiem podmiotu leczniczego w celu zidentyfikowania osoby z kontaktu z zarażonym.

Dane mają kierownicy placówek medycznych

Jak wskazał W. Kraska, w ramach powyższego, to kierownik placówki jest w posiadaniu pełnych danych o zakażonym personelu medycznym i osobach, które w związku z tym podlegają obowiązkowej kwarantannie, co pozwala mu na podejmowanie decyzji związanych z zarządzaniem podmiotem.

Samorząd lekarski zwraca uwagę, że w piśmie z Ministerstwa Zdrowia zabrakło jednak odpowiedzi czy te dane będą regularnie publikowane przez resort.

Jak podkreśla NRL, nie odniesiono się również do uwagi Rady o tym, że na początku kwietnia, Główny Inspektor Sanitarny przekazał informacje o zarażeniach wśród personelu medycznego GIS: 461 zakażonych osób z personelu medycznego, "co potwierdziło, że te dane są gromadzone, ale nie są na bieżąco publikowane". 

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz