MZ: Ogłoszone konkursy w ramach POLKARD

27 Maja 2020, 12:15 lekarz kardiolog serce zawał

Ministerstwo zdrowia poinformowało w środę o tym, że ogłoszone zostały konkursy w ramach Programu Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD. Jego celem jest zmniejszenie śmiertelności z powodu tych chorób poprzez dostęp do nowoczesnych rozwiązań technologicznych w zakresie diagnostyki i leczenia. Placówki mogą dostać środki na zakup aparatu USG z funkcją echokardiografii oraz aparatu RTG z ramieniem C ...i to bez minimalnego wkładu własnego.

Jak podkreśla MZ, jednym z aktualnych wyzwań w ochronie zdrowia jest zapewnienie możliwości nowoczesnego i kompleksowego leczenia chorób cywilizacyjnych. Zmniejszenie zapadalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu sercowo-naczyniowego, w tym z powodu zawałów bądź niewydolności serca i udarów mózgu, to jeden z głównych kierunków kreowanej przez Ministerstwo polityki zdrowotnej.

Ministerstwo Zdrowia realizuje Program Profilaktyki i Leczenia Chorób Układu Sercowo-Naczyniowego POLKARD na lata 2017-2020, którego celem jest zmniejszenie umieralności z powodu chorób serca i naczyń w Polsce poprzez zapewnienie dostępu do najnowszych osiągnięć technicznych i technologicznych w zakresie ich diagnostyki oraz leczenia.

W ramach programu realizowane są m.in. zadania dotyczące wyposażenia (doposażenia) podmiotów leczniczych w niezbędny sprzęt i aparaturę medyczną, co ma przełożyć się na poprawę jakości specjalistycznej diagnostyki oraz terapii chorób układu sercowo-naczyniowego.

 

W jaki sposób uzyskać dofinansowanie

W roku 2020 w ramach prowadzonych postępowań konkursowych można uzyskać dofinansowania zakupu aparatu USG z funkcją echokardiografii (termin składania ofert do 4 czerwca br.) oraz aparatu RTG z ramieniem C (termin składania wniosków do 12 czerwca). 

Na realizację ww. zadań Minister Zdrowia zabezpieczył środki publiczne w łącznej kwocie ponad 12 mln zł – maksymalna kwota środków, o których przyznanie może ubiegać się oferent wynosi – w przypadku zakupu aparatu USG: 250 tys. zł, natomiast w przypadku aparatu RTG z ramieniem C: 750 tys. zł.

Aby wziąć udział w postępowaniu wystarczy założyć konto w Systemie Składania Wniosków Ministerstwa Zdrowia, dostępnym pod adresem konkursy.mz.gov.pl, pobrać i uzupełnić dokumentację ofertową, a następnie złożyć wniosek.

Jedną z ważniejszych zmian, wprowadzonych w ogłoszonych tym roku postępowaniach konkursowych w ramach programu POLKARD w stosunku do ogłoszeń z lat ubiegłych jest fakt, iż w roku 2020 nie jest wymagane zapewnienie przez oferenta minimalnego wkładu własnego w koszcie zakupu sprzętu.

Szczegółowe informacje – wraz z instrukcją dotyczącą sposobu złożenia oferty – znajdują się na stronach poświęconych poszczególnym postępowaniom konkursowym: aparaty USG i aparaty RTG z ramieniem C.

Źródło: MZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz