Telefoniczna Informacja Pacjenta - z czym najczęściej dzwonili pacjenci?

27 Maja 2020, 14:42 media społecznościowe telefon

Blisko połowa (41 proc.) zapytań i problemów na Telefoniczną Informację Pacjenta w ostatnim czasie dotyczyło sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Większość rozmówców zgłaszała zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania placówek medycznych, w tym szpitali, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych a także rehabilitacji czy leczenia stomatologicznego. Duża część spraw dotyczyła także zasad kwarantanny.

Rzecznik Praw Pacjenta podsumował sygnały zgłaszane przez pacjentów na TIP. Przypomniał, że w czasie pandemii wzrosła ilość telefonów na TIP w związku z czym konieczne były dodatkowe dyżury na infolinii, która działa także w soboty, a także zwiększenie aktywności w mediach społecznościowych. W maju został uruchomiony czat.

Jak informuje Rzecznik, od początku maja sytuacja powoli się stabilizuje, a na TIP jest ok. 2 tys. zgłoszeń tygodniowo.

Około 41 proc. zapytań i problemów dotyczyło sytuacji związanej z pandemią COVID-19. Większość rozmówców zgłaszała zastrzeżenia, dotyczące funkcjonowania placówek medycznych, w tym szpitali, przychodni podstawowej opieki zdrowotnej, poradni specjalistycznych a także rehabilitacji czy leczenia stomatologicznego. Duża część spraw dotyczyła także zasad kwarantanny.

Zgłoszenia dotyczyły m.in.: 

 1. Leczenia ambulatoryjnego - 21 proc. dzwoniących zgłaszało zastrzeżenia do:
 • placówek podstawowej opieki zdrowotnej – problemów z dodzwonieniem się do rejestracji, odmowy wystawienia e-recept, odmowy przyjęcia deklaracji wyboru lekarza POZ, żądania zgłoszenia się do placówki po receptę, odmowy wizyty domowej, zastrzeżeń do jakości teleporad, problemów z realizacją zaleconych badań laboratoryjnych, odmowy wystawienia zwolnienia, uzależnienia pomocy lekarskiej w przychodni od wykonania we własnym zakresie testu na COVID-19;
 • ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – problemów z dodzwonieniem się do placówki, odmowy rejestracji, żądania wykonania zaleconych badań komercyjnie, odmowy podania zastrzyków, odwoływania ustalonych badań lekarskich; odmowy rejestracji skierowań.
 1. Kwarantanny - 15  proc. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:
 • nowych przepisów, które weszły w życie 4 maja 2020 r. – zasady zwolnienia z odbywania kwarantanny i na jakich zasadach;
 • procedury odbywania kwarantanny, możliwości skrócenia kwarantanny, obowiązku objęcia współlokatorów kwarantanną;
 • możliwości wykonania badania na COVID-19 w 12 dniu kwarantanny.
 • trudności z realizacją testów na COVID-19, co w konsekwencji powoduje przedłużenie okresu kwarantanny;
 1. Funkcjonowania szpitali - 13 proc. Zgłoszenia dotyczyły m.in.:
 • problemów z dodzwonieniem się do placówki;
 • odwoływania planowych przyjęć;
 • problemów z uzyskaniem informacji przez telefon o stanie zdrowia bliskich przebywających w szpitalu;
 • odmowy przyjęcia do szpitala, wystawienia zwolnienia, kontaktu z bliskimi w złym stanie zdrowia; żądanie nowego skierowania, odmowa przełożenia terminu rehabilitacji, problemów ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji, odmowy kontynuacji leczenia
 • przekładania terminów wykonania zabiegów operacyjnych;
 • uzależnienia przyjęcia do szpitala od wykonania testu na COVID-19 – bez skierowania na to badanie.

W związku ze zniesieniem ograniczeń w dostępie do świadczeń zdrowotnych w czasie epidemii od 4 maja 2020 roku na TIP odnotowano szereg zgłoszeń, dotyczących problemów związanych z rehabilitacją leczniczą:

 • dostępu do świadczeń z zakresu rehabilitacji (żądanie nowego skierowania, wyznaczanie nowego terminu rehabilitacji, problemy ze zmianą terminu rozpoczęcia rehabilitacji oraz kontynuacji leczenia rozpoczętego przed epidemią);
 • odmowy rejestracji skierowania na rehabilitację leczniczą;
 • utratę ważności skierowań na zabiegi fizjoterapeutyczne z uwagi na zawieszenie działalności placówek rehabilitacyjnych;
 • uzależnienie realizacji świadczeń rehabilitacyjnych od wykonania komercyjnego badania na COVID-19;
 • odmowy realizacji świadczeń rehabilitacyjnych w domu pacjenta;
 • zastrzeżenia do zasad ustalania kolejności do świadczeń po wznowieniu działalności rehabilitacyjnej.

Dzwoniący mogli liczyć na profesjonalną poradę, ale w związku ze zgłoszeniami w maju podjęto tez kilkaset interwencji bezpośrednio w placówkach medycznych.

TIP działa pod numerem 800 190 590, prefiks nr 2. Można też skorzystać z czatu online, dostępnego na stronie https://www.gov.pl/rpp/

Źródło: RPP

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz