Obniżka pensji w ramach Tarczy 4.0 - nie w publicznych szpitalach

28 Maja 2020, 9:34 pieniądze

Samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, ale także jednostki samorządu terytorialnego i uczelnie publiczne będą wyłączone spod przepisów, które umożliwiają czasowe ograniczanie pensji w budżetówce - zakłada rządowa autopoprawka do projektu tzw. Tarczy 4.0. Takie czasowe obniżki wynagrodzeń możliwe będą zaś w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Jak dowiedziała się Polityka Zdrowotna w biurze prasowym Ministerstwa Rozwoju, rządowa autopoprawka do ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o zmianie niektórych innych ustaw,  ma na celu "doprecyzowanie katalogu podmiotów objętych mechanizmem umożliwiającym ograniczenie kosztów wynagrodzeń osobowych w sytuacji, w której negatywne skutki gospodarcze COVID-19 spowodowałyby stan zagrożenia dla finansów publicznych państwa".

Jak przypomina MR, mechanizm ten jest przewidziany w ustawie z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Katalog podmiotów obejmie poza administracją rządową - której już obecnie dotyczy ten mechanizm - także agencje wykonawcze, instytucje gospodarki budżetowej, państwowe fundusze celowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych i zarządzane przez niego fundusze, Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także Narodowy Fundusz Zdrowia" - podał resort.

"Tym samym poza zakresem projektowanej regulacji będą pozostałe jednostki sektora finansów publicznych, w tym m.in. jednostki samorządu terytorialnego, samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej i uczelnie publiczne" - wyjaśnia MR. 

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz