Apel 40 mln medyków do przywódców krajów G20

28 Maja 2020, 12:05 Lekarze i biurokracja

Ponad 350 organizacji zrzeszających pracowników ochrony zdrowia na świecie oraz blisko 5000 lekarzy indywidualnie podpisało list otwarty do przedstawicieli rządów państw G20 o ustanowienie programów naprawczych w związku z pandemią COVID-19, których celem byłby zdrowszy świat, silne systemy ochrony zdrowia, czyste powietrze i woda oraz stabilny klimat.

 

Apel ten jest częścią kampanii #HealthyRecovery zainicjowanej przez Global Climate and Health Alliance w ramach grupy roboczej WHO-NGO Climate & Health. 

- Przed  COVID-19  zanieczyszczenie powietrza - głównie z powodu ruchu ulicznego, nieefektywnego zużycia energii w mieszkaniach, elektrowni węglowych, spalania odpadów stałych i praktyk rolniczych - już osłabiało nasze ciała . Zwiększają one ryzyko rozwoju i nasilenie: zapalenia płuc, przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, raka płuc, chorób serca i udarów mózgu, co prowadzi do siedmiu milionów przedwczesnych zgonów każdego roku. Zanieczyszczenie powietrza powoduje również niekorzystne skutki ciąży, takie jak niska masa urodzeniowa i astma, co dodatkowo obciąża nasze systemy opieki zdrowotnej - wskazują medycy z całego świata.

W liście otwartym do liderów rządów G20, pracownicy i organizacje ochrony zdrowia apelują o zapewnienie, aby działania naprawcze podejmowane w wyniku pandemii COVID-19, takie jak inwestowanie pieniędzy publicznych, decyzje ustawodawcze, decyzje w sprawie przyszłych działań w zakresie klimatu i środowiska stawiały zdrowie w centrum uwagi.

Ogromne inwestycje poczynione przez rządy w nadchodzących miesiącach w kluczowych sektorach, takich jak opieka zdrowotna, transport, energia i rolnictwo, muszą mieć u podstaw ochronę zdrowia (...) Prosimy, aby twój główny oficer medyczny i główny doradca naukowy byli bezpośrednio zaangażowani w wytwarzanie wszystkich pakietów stymulujących gospodarkę by informowali o krótko- i długoterminowych skutkach dla zdrowia publicznego - czytamy w liście.

W treści apelu podkreślono także, że decyzje w sprawie programów naprawczych winny być podejmowane przy bezpośrednim udziale osób pełniących funkcję kierownicze w dziedzinie ochrony zdrowia w oparciu o analizy i raporty opracowane przez naukowców i ekspertów ochrony zdrowia. 

- Byliśmy świadkami, jak kruche mogą być społeczności, gdy ich zdrowie, bezpieczeństwo żywnościowe i swoboda pracy są zakłócane przez wspólne zagrożenie. Warstw tej trwającej tragedii jest wiele, a pogłębiają ją nierówności i niedoinwestowanie w publicznych systemach opieki zdrowotnej. Byliśmy świadkami śmierci, chorób i stresu psychicznego na poziomach niespotykanych od dziesięcioleci. Skutkom tym można by częściowo złagodzić, a nawet zapobiec im, poprzez odpowiednie inwestycje w gotowość na wypadek pandemii, zdrowie publiczne i zarządzanie środowiskiem. Musimy uczyć się na tych błędach i wracać silniejsi, zdrowsi i bardziej odporni - czytamy.

źródło: Healthyrecovery, NIL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz