Ilu medyków ograniczyło pracę do jednego podmiotu?

28 Maja 2020, 12:21 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Około 10-20 tys. pracowników medycznych zostało zgłoszonych przez podmioty lecznicze świadczące opiekę pacjentom z podejrzeniem bądź zakażeniem Covid-19 w celu ograniczenia pracy do jednej placówki. Ile średnio wyniósł dodatek przyznany dla lekarzy i pielęgniarek? 

- Nie dysponujemy szczegółowymi danymi w rozbiciu na regiony, jeśli chodzi o pracowników z ograniczeniem pracy do jednego podmiotu. Dokładne wartości z podziałem na województwa będziemy podawać do wiadomości publicznej na początku czerwca - stwierdził wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński zapytany w Sejmie o dokładne wartości liczbowe w zakresie ograniczenia miejsc pracy przez pracowników ochrony zdrowia.

Przypomnijmy, że w kwietniu z inicjatywy resortu zdrowia pracownicy medyczni, którzy leczą osoby z koronawirusem, są objęci ograniczeniem pracy w innych miejscach. W zamian mogą liczyć na rekompensatę finansową. 

Wysokość świadczenia dodatkowego jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia pobieranego (na podstawie stosunku pracy bądź umowy cywilnoprawnej) w Podmiocie, wynagrodzenia pobieranego poza Podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem oraz okresu objęcia ograniczeniem. Wysokość tego świadczenia jest równa:

  • 80 proc. wartości wynagrodzenia pobieranego poza Podmiotem w okresie poprzedzającym objęcie ograniczeniem w przypadku pracownika, który otrzymywał wynagrodzenie w związku z wykonywaniem świadczeń w innym miejscu niż Podmiot

albo

  • 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Podmiocie w pozostałych przypadkach,
  • w każdym przypadku nie niższa niż wartość 50 proc. wynagrodzenia danej osoby otrzymywanego w Podmiocie, oraz nie wyższa niż 10 000 zł.

Ilu medyków ograniczyło miejsce pracy?

Zgodnie z treścią rozporządzenia, kierownik szpitala lub oddziału zakaźnego ma za zadanie przekazać do oddziału Wojewódzkiego NFZ wykaz stanowisk objętych ww. ograniczeniem oraz listę osób wykonujących zawód medyczny na tych stanowiskach, wraz z informacją o kwocie niezbędnej do przyznania dodatkowych świadczeń osobom udzielającym świadczeń w danym podmiocie. Na podstawie tych deklaracji OW NFZ ma przekazać odpowiednie środki finansowe dla podmiotów.

- Skala, wydaje się być, między 10-20 tys. pracowników medycznych w całej Polsce - stwierdził wiceminister zdrowia zapytany o to ilu pracowników medycznych zostało zadeklarowanych przez podmioty zaangażowane do walki z COVID.

Wiceminister zapewnił, że NFZ posiada w zabezpieczeniu pełne środki finansowe te dodatki.

- Na podstawie wstępnych danych wynika, że średnio dodatek wynosi ok. 6,5 tys. zł w przypadku lekarzy i ok. 3 tys. zł w przypadku pielęgniarek - mówił wiceminister zdrowia. - Dokładne wartości będą znane po analizie kompletu danych - dodał.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz