Ustawa o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży - opublikowana

28 Maja 2020, 16:14 ciąża

Ustawa o bezpłatnych lekach dla kobiet w ciąży została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Rozwiązania te mają wejść w życie od lipca br.

Chodzi o ustawę z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw

Zgodnie z nowelą bezpłatne leki w ramach programu Ciąża Plus przysługiwać będą kobietom w ciąży - od momentu jej stwierdzenia do upływu 15 dni po planowej dacie porodu wskazanej w zaświadczeniu wystawionym przez lekarza lub położną. W toku prac parlamentarnych Senat chciał wydłużenia tego terminu o czas połogu, jednak Sejm taką propozycję odrzucił.Z programu Ciąża Plus, czyli bezpłatnych leków, będą mogły korzystać także ciężarne, które nie są ubezpieczone.

W myśl ustawy wykaz bezpłatnych leków przygotuje Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, a ogłoszony ma zostać w ciągu czterech miesiące od wejścia w życie ustawy. Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski zapowiadał już kilkakrotnie, że wykaz taki zostanie przygotowany do września tak, aby wraz z publikacją kolejnego obwieszczenia refundacyjnego ukazała się także lista bezpłatnych leków dla kobiet w ciąży.

 Koszty programu zaplanowano na 11 mln zł w tym roku, 24,2 mln zł - w 2021 r., a potem o 10 proc. więcej w każdym roku, aż do kwoty 51,2 mln zł w 2029 r. Jeżeli w danym roku w I półroczu okaże się, że przekroczono 60 proc. limitu na ten rok, wówczas w II półroczu nastąpi ograniczenie wydatków.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz