GUS o pomocy doraźnej i ratownictwie medycznym w 2019 roku

29 Maja 2020, 10:15 karetka-ratownik medyczny

W 2019 r. zespoły ratownictwa medycznego udzieliły świadczeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia dla ponad 3,1 mln osób. W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym skorzystało blisko 4,6 mln pacjentów. W szpitalnych oddziałach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych było ponad 1,5 mln osób - podał Główny Urząd Statystyczny.

W ramach Systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w 2019 r. funkcjonowało 1 577 zespołów ratownictwa medycznego (369 specjalistycznych i 1 208 podstawowych). Podobnie jak w latach ubiegłych zmniejszyła się liczba zespołów specjalistycznych przy jednoczesnym zwiększeniu liczby zespołów podstawowych.

Doraźnej pomocy medycznej udzielały również lotnicze zespoły ratownictwa medycznego z 21 baz Lotniczego Pogotowia Ratunkowego oraz 237 szpitalnych oddziałów ratunkowych (SOR). Z systemem współpracowało 155 izb przyjęć, 17 centrów urazowych udzielających świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom z mnogimi wielonarządowymi obrażeniami ciała oraz 8 centrów urazowych dla dzieci.

Ponad 3 mln wyjazdów

Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy medycznej poza szpitalem osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wyjazdów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia zmniejszyła się o 52,2 tys. W ramach medycznych czynności ratunkowych wykonano prawie 3,1 mln wyjazdów/wylotów. Najczęściej zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy w domu pacjenta (72,2 proc. przypadków). 

Zespoły udzieliły świadczeń zdrowotnych dla ponad 3,1 mln osób, z czego 6,0 proc. stanowiły dzieci i młodzież do 18 lat, a 45,4 proc. – osoby w wieku 65 lat i więcej. Pomoc częściej była udzielana mężczyznom (52,8 proc.) niż kobietom (47,2 proc.).

Wskaźnik liczby zespołów ratownictwa medycznego na 100 tys. ludności w 2019 r. wyniósł 4,1. Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano w województwie warmińsko-mazurskim (5,8), natomiast najniższą w województwie wielkopolskim (3,5).

Mniej personelu medycznego w zespołach ratownictwa medycznego

Według stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. liczba personelu medycznego wchodzącego w skład zespołów ratownictwa medycznego wyniosła 12,7 tys. pracowników (spadek o 1,1 tys. osób w porównaniu z 2018 r.). Najliczniejszą grupę – ponad 10,3 tys. – stanowili ratownicy medyczni. Ponadto w zespołach pracowało ponad 1,2 tys. pielęgniarek systemu, 0,6 tys. lekarzy systemu i 0,6 tys. innych osób. W strukturze składu osobowego zespołów ratownictwa medycznego w porównaniu z 2018 r. odnotowano wzrost udziału ratowników medycznych (o 7,3 proc.).

Ilu pacjentów skorzystało z pomocy w SOR i IP?

Szpitalne oddziały ratunkowe (SOR) zapewniały świadczenia zdrowotne w dwóch trybach: ambulatoryjnym (niezakończonym hospitalizacją) oraz stacjonarnym. W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych najwięcej świadczeń udzielono w trybie ambulatoryjnym.

W 2019 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym blisko 4,6 mln osób. Liczba leczonych w trybie stacjonarnym wyniosła ponad 1,5 mln osób. Dzieci stanowiły 18,4 proc. ogólnej liczby leczonych w izbie przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 25,4 proc.

Spośród osób, którym udzielono pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym w izbach przyjęć lub SOR, kobiety stanowiły 48 proc. leczonych, dzieci i młodzież w wieku do 18 lat – 19,5 proc., a osoby w wieku 65 lat i więcej – 24,6 proc..

Pacjenci leczeni ambulatoryjnie najczęściej korzystali ze świadczeń w zakresie chirurgii urazowo-ortopedycznej (23,3 proc. leczonych), chirurgii (17,9 proc.) oraz chorób wewnętrznych (15,0 proc.).

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz