Nowela ustawy o zawodzie lekarza - uchwalona

29 Maja 2020, 10:46 sejm

Nowelizacja ustawy o zawodach lekarze i lekarza dentysty została w czwartek wieczorem uchwalona przez Sejm. Za ustawą głosowali posłowie PiS oraz PSL-Kukiz'15. Przeciw były pozostałe kluby, a powodem była głównie poprawka o tym, że lekarz powołując się na klauzulę sumienia i odmawiając wykonania świadczenia, nie będzie musiał wskazywać pacjentowi innej placówki, która świadczenie wykona.

Celem projektu jest głównie poprawa warunków kształcenia lekarzy i lekarzy dentystów oraz zwiększenie liczby lekarzy specjalistów w systemie ochrony zdrowia. Rozwiązania w niej zawarte mają zachęcać do powrotu do kraju lekarzy i lekarzy dentystów będących obywatelami Polski, którzy dyplomy uzyskali w krajach trzecich (poza Unią Europejską). Zawiera też ułatwienia w zatrudnianiu lekarzy obcokrajowców spoza UE.

Ponadto ustawa wprowadza szybką ścieżkę potwierdzania kwalifikacji zawodowych przez lekarza i lekarza-dentystę – wykształconych w Polsce, czyli szybsze przystępowanie przez lekarzy do Lekarskiego Egzaminu Końcowego i lekarzy dentystów do Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego (na ostatnim roku studiów) oraz do Państwowego Egzaminu Specjalistycznego (na ostatnim roku szkolenia specjalizacyjnego). 

Projekt wprowadza też centralny nabór na specjalizacje, co ma zwiększać szansę młodych lekarzy na dostanie się na wybraną specjalizację. Z kolei Państwowy Egzamin Modułowy będzie można zdawać po zakończeniu podstawowego modułu specjalizacji lub po drugim roku specjalizacji jednomodułowej. Placówka zatrudniająca lekarza, który zda PEM, będzie mogła go wykazywać w sprawozdaniach do NFZ.

W myśl ustawy, lekarz spoza UE, aby wykonywać w Polsce pracę musi posiadać „dyplom lekarza albo lekarza dentysty wydany w innym państwie niż państwo członkowskie Unii Europejskiej i świadectwo złożenia LEW albo LDEW”, a dyplom musi potwierdzać ukończenie co najmniej pięcioletnich studiów. Okręgowe rady lekarskie będą miały - zgodnie z poprawką Sejmu - trzy miesiące od złożenia wszystkich dokumentów potwierdzających spełnianie wymagań, na przyznanie lub odmowę prawa wykonywania zawodu dla lekarza spoza UE. Projekt wskazywał na „niezwłoczne” wydanie decyzji, ale nie precyzował maksymalnego terminu.

Kolejna przyjęta przez Sejm poprawka dotyczy szczególnych przypadków uznawania dyplomów osób, które w latach 2011/2012 aż do roku 2016/2017 rozpoczęły studia na kierunku lekarskim lub lekarsko-dentystycznym w języku innym niż polski. Chodzi o umożliwienie uznanie odbytego szkolenia praktycznego w ramach tych studiów za równoważne z odbyciem stażu podyplomowego. 

Podczas drugiego czytania dyskusję zdominowała, podobnie jak podczas wcześniejszego posiedzenia komisji zdrowia, dyskusja nad poprawką zgłoszoną przez Bolesława Piechę (PiS), 

Posłowie Koalicji Obywatelskiej podkreślali, że popierają główny cel ustawy czyli uporządkowanie systemu kształcenia lekarzy, ułatwienia w uzyskaniu specjalizacji i rozwiązania ułatwiające zatrudnianie lekarzy spoza UE. Nie do przyjęcia jest dla nich jednak zmiana do art. 39 projektu ustawy, wprowadzona poprawką B. Piechy dotycząca klauzuli sumienia.

Poprawka przewiduje wykreślenia zapisu, że w przypadku odmowy wykonania świadczenia przez lekarza ze względu na klauzulę sumienia, jest on zobowiązany wskazać lekarza lub podmiot leczniczy, który zapewni możliwość wykonania tego świadczenia.

Jak przekonywał autor poprawki B. Piecha, "to wyjście naprzeciw oczekiwaniom lekarzy, którzy mają ogromny problem z tym, by wskazać kogoś, kto wykonuje zabiegi, których sami nie wykonują z powodu swoich przekonań czy systemu wartości". Według niego, pacjent „może samodzielnie pozyskać z rożnych źródeł, w tym ze stron internetowych wojewódzkich oddziałów NFZ lub Centrali Funduszu, listę zakładów opieki zdrowotnej, które tego typu świadczenia mogą wykonać”.

Według posłów Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, PiS zmierza do wprowadzenia kolejnych utrudnień dla kobiet, które w sytuacjach określonych prawem mają możliwość wykonania legalnej aborcji. Posłowie KO zgłosili propozycję, aby obowiązek informacyjny spoczywał w takiej sytuacji na Narodowym Funduszu Zdrowia, jednak poprawka nie uzyskała poparcia. Odrzucona została także poprawka Lewicy, zakładająca, że inną placówkę wykonującą świadczenie wskaże podmiot leczniczy zatrudniający lekarza, który skorzystał z klauzuli sumienia.

Teraz ustawą zajmie się Senat.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz