Specjalny zespół NFZ opracuje nowe zasady dot. sieci szpitali

01 Czerwca 2020, 9:52 NFZ

Prezes NFZ powołał specjalny zespół w Centrali Funduszu, któy opracuje nowe zasady kwalifikacji i kategoryzacji w sieci szpitali. Zespół do końca czerwca br. ma przedstawić Prezesowi Funduszu wypracowane analizy i wnioski.

>Chodzi o zarządzenie ws. powołania Zespołu do spraw przygotowania nowych zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej."

W myśl zarządzenia, w Centrali NFZ powołuje się Zespół ds. praw przygotowania nowych zasad kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

W skład Zespołu wchodzą:  przewodniczący Zespołu – Bernard Waśko, Zastępca Prezesa ds. Medycznych;  zastępcy: Daniel Rutkowski – Zastępca Dyrektora Departamentu Świadczeń Opieki Zdrowotnej (DSOZ), Filip Urbański – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz i Innowacji(DAiI), Izabela Wereśniak-Masri – Zastępca Dyrektora Biura Prawnego; sekretarz Zespołu – Natalia Lewandowska – Starszy Specjalista w DSOZ; a także członkowie zespołu: Dariusz Jarnutowski – Dyrektor Departamentu Ekonomiczno-Finansowego, Dariusz Dziełak – Dyrektor DAiI, Arkadiusz Kosowski – Dyrektor Departamentu ds. Służb Mundurowych, Michał Dzięgielewski – p.o.  Dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego Funduszu, Wojciech Modzelewski - Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych i Świadczeniobiorców Mazowieckiego OW NFZ, Maciej Karaszewski – Zastępca Dyrektora DSOZ, Iga Lipska – Kierownik Działu Monitorowania Świadczeń w DSOZ, Kierownik Projektu Hb-HTA, Tomasz Pawlęga – Kierownik Sekcji Innowacji w DAiI, Radosław Murawski – p.o. Naczelnika Wydziału Rozwoju Systemów Sprawozdawczych w DSOZ, Beata Koń – Naczelnik Wydziału Algorytmów Zgodności i Analiz Systemowych w DAiI, Tomasz Stachurski – Naczelnik Wydziału Monitorowania i Raportów w DAiI, Dominik Żabiński – Kierownik Sekcji Wskaźników Jakościowych i Benchmarkingu Świadczeniodawców.

W pracach Zespołu mogą brać udział w charakterze doradcy lub eksperta osoby niebędące jego członkami, zaproszone przez przewodniczącego Zespołu. Członkowie zespołu oraz ewentualni doradcy i eksperci będą podpisywać zobowiązania do zachowania poufności ws. prac zespołu

Zespół ma przygotować analizę oraz wnioski końcowe, które przedstawi prezesowi NFZ, nie później niż do końca czerwca br.

Jak wskazał NFZ w uzasadnieniu, zespół ma przygotować nowe zasady kwalifikacji i kategoryzacji podmiotów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, co wynika "ze zbliżającego się terminu ponownej kwalifikacji podmiotów do systemu PSZ".

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz