8.06. Posiedzenie Rady Przejrzystości. Co zaopiniuje?

01 Czerwca 2020, 15:38 leki

Na 8 czerwca br. zaplanowano kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych. Rada oceni m.in. leki stosowane przy leczeniu drobnokomórkowego raka płuca oraz dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego.

Porządek obrad posiedzenia 8.06. obejmuje:

- Przygotowanie stanowisk w sprawie oceny leków:

  • Tecentriq (atezolizumabum)  w ramach programu lekowego „Leczenie drobnokomórkowego raka płuca (ICD-10 C34)”,
  • Takhzyro (lanadelumabum) w ramach programu lekowego „Rutynowe leczenie zapobiegawcze nawracających napadów dziedzicznego obrzęku naczynioworuchowego o ciężkim przebiegu (ICD-10: D84.1)”.

- Przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leku Sutent (sunitynib) we wskazaniu: rak nerkowokomórkowy niejasnokomórkowy (ICD-10: C64) w stadium rozsiewu.

- Przygotowanie opinii w sprawie objęcia refundacją leków zawierających substancje czynne:

  • prednisonum we wskazaniu: miopatia wrodzona u dzieci do 18 roku życia,
  • pregabalinum we wskazaniu: neuropatia u dzieci do 18 roku życia. 

- Przygotowanie opinii o projekcie programu polityki zdrowotnej jednostki samorządu terytorialnego: „Program szczepień profilaktycznych przeciwko meningokokom w Gminie Masłów na lata 2020-2024”.

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz