Nowy Zespół Parlamentarny - ds. Suwerenności lekowej Polski

02 Czerwca 2020, 14:55 leki

W parlamencie powstał nowy zespół - ds. suwerenności lekowej Polski. Ma on promować produkcję leków w kraju. O to, czym dokładnie się zajmie, zapytaliśmy jednego z inicjatorów oraz przewodniczącego zespołu posła Tadeusza Chrzana (PiS).

Zespół został powołany 28 kwietnia br. przez grupę posłów. Głównym celem nowego zespołu parlamentarnego jest stymulowanie działań wspierających rozwój możliwości produkcyjnych krajowego przemysłu farmaceutycznego

Tadeusz Chrzan podkreślił w rozmowie z Polityką Zdrowotną, że już kilka miesięcy temu problemy w Chinach z produkcją substancji aktywnych, niezbędnych do wytwarzania leków spowodowały poważne braki na rynku europejskim i problem z importem substancji czynnych. Ponadto - jak dodał -epidemia koronawirusa pokazała, jak ważną kwestią jest wzmocnienie sektora farmaceutycznego w Polsce i uniezależnienia się od zagranicznej produkcji. Ta inicjatywa to także odpowiedź na apel premiera Mateusza Morawieckiego o to, aby produkować jak najwięcej leków w Polsce i wprowadzać takie narzędzia, które pobudzałyby rozwój krajowej gospodarki.

- W naszym zespole zajmiemy się przede wszystkim budową świadomości społecznej na temat tego kluczowego elementu systemu ochrony zdrowia. Dziś – w dobie koronawirusa, w szczególny sposób widać, że kapitał ma narodowość, a suwerenność lekowa to gwarancja bezpieczeństwa zdrowotnego Polaków. Jako zespół chcemy wspierać wprowadzenie takich narzędzi i mechanizmów, które wzmocnią  tych producentów, którzy leki produkują w Polsce. Naszym długoterminowym celem i priorytetem powinno być odbudowanie i rozwój  krajowego sektora farmaceutycznego. To dla nas szansa na wzrost PKB i nowe miejsca pracyprzekonuje poseł Tadeusz Chrzan.

Jak podkreślił, chodzi o to, aby RTR (refundacyjny tryb rozwojowy) już po tylu latach mówienia o nim, zaczął funkcjonować. - Używamy określenia RTR, ale chodzi generalnie o system wsparcia produkcji leków w Polsce. To jeden z motywów naszej działalności, aby szukać szybko skutecznych rozwiązań, które zapewnią bezpieczeństwo lekowe, bezpieczeństwo zdrowotne Polaków - wyjaśnił.

Dodał, że chodzi też o to, iż "przemysł farmaceutyczny to też jest dziedzina polskiej gospodarki, a w tych czasach może być mocną dziedziną gospodarki". - To przecież innowacyjność, nowoczesność, nowe technologie, badania i rozwój - wylicza. Zwrócił uwagę, że  obecnie udział tego sektora w PKB w Polsce, w porównaniu do innych państw, jest stosunkowo niski. 

- Bierzemy się powoli do pracy - zapowiedział mówiąc o pracach zespołu. Dodał, że nie wyklucza, iż efektem prac zespołu po kilku, kilkunastu spotkaniach, jeżeli nie pojawi się projekt rządowy dotyczący RTR, będzie projekt poselski w tym zakresie.

Pytany czy chodzi o wsparcie wyłącznie dla polskich przedsiębiorców T. Chrzan podkreślił, że "w dzisiejszym zglobalizowanym świecie i biorąc pod uwagę to, że funkcjonujemy w Unii Europejskiej, nie mówimy o pochodzeniu kapitału, ale istotne jest to, aby produkcja była na terenie Polski". Jednocześnie zastrzegł, że najbardziej bezpieczny jest kapitał Polski.

Wśród zadań zespołu jest także bieżący monitoring realizacji zapisów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Polityki Lekowej Państwa 2018-2022 w zakresie bezpieczeństwa lekowego. Senatorowie i posłowie zajmą się także koordynacją współpracy między agendami państwa, organizacjami zrzeszającymi producentów oraz środowiskiem pacjentów.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz