Agencja Badań Medycznych szuka dyrektora

08 Czerwca 2020, 12:51 geny diagnostyka badania

Agencja Badań Medycznych szuka osoby, która zajmie się komercjalizacją badań.

Kim ma być kandydat?

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za kierowanie pracami Wydziału Nauki i Komercjalizacji. 

  • Wykształcenie: tytuł naukowy doktora w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu lub biomedycznych;
  • Minimum 10-letnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym lub w kierowaniu zespołem w obszarze zarządzania badaniami naukowymi; zarządzania badaniami klinicznymi lub komercjalizacją nauki i technologii;
  • Doświadczenie w pozyskiwaniu i rozliczaniu dużych projektów grantowych;
  • Doświadczenie w pisaniu publikacji naukowych, raportów i analiz dotyczących rozwiązań biomedycznych lub rynku medycznego;
  • Doświadczenie w opracowywaniu metodologii procesów analitycznych;
  • Bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;
  • Umiejętność analitycznego myślenia;

Do obowiązków dyrektora będzie należało m.in. prowadzenie prac związanych z przygotowaniem i aktualizacją metodologii procesów analitycznych wykorzystywanych przez Agencję, tworzenie i koordynowanie krajowych oraz międzynarodowych sieci badawczych w zakresie kierunków badawczych kluczowych dla poprawy ochrony zdrowia oraz promocji nauk medycznych w oparciu o badania naukowe oraz opracowanie i wdrożenie strategii komercjalizacji badań współfinansowanych przez Agencję.

 

Czym jest Agencja Badań Medycznych? 

Agencja Badań Medycznych jest państwową agencją odpowiedzialną za rozwój badań naukowych w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, powołaną ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o Agencji Badań Medycznych. ABM jest podmiotem, który ma tworzyć innowacyjny system opieki zdrowotnej. Jej funkcjonowanie przyniesie wymierne korzyści dla pacjentów - pozwoli ocenić, które nowe technologie medyczne i metody terapeutyczne powinny być stosowane dla zaspokojenia potrzeb społeczeństwa.

ABM będzie prowadziła działalność analityczną w zakresie oceny podejmowanych decyzji i ich wpływu na koszty funkcjonowania systemu ochrony zdrowia. Opracowane analizy pozwolą na przedstawienie konkretnych rozwiązań, dzięki którym system opieki zdrowotnej będzie mógł funkcjonować w bardziej wydajny sposób.

Wspieranie rozwoju nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz przyczynianie się do wzrostu innowacyjności polskiej medycyny to najważniejsze cele, jakie zostały postawione przed nowo utworzoną Agencją Badań Medycznych, której główną rolą będzie zapewnienie finansowania dla analiz i badań klinicznych w ochronie zdrowia.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz