Ważny wyrok NSA ws. egzaminów lekarskich

04 Czerwca 2020, 16:10 prawo przepisy

Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż przepisy pozwalające na udostępnienie pytań z egzaminów lekarskich dopiero po 5 latach są niekonstytucyjne i pominął je, wydając wyrok. 

O wyroku poinformowała Sieć Obywatelska Watchdog oceniając go jako "ważną wygraną".

W lutym 2019 roku Sieć Obywatelska Watchdog Polska zwróciła się do dyrektora Centrum Egzaminów Medycznych z wnioskiem o informację publiczną, w którym prosi o udostępnienie pytań z Lekarskiego Egzaminu Końcowego, Lekarsko-Dentystycznego Egzaminu Końcowego oraz Państwowego Egzaminu Specjalistycznego z Onkologii klinicznej, które odbyły się w 2018 r.

Dyrektor Centrum Egzaminów Medycznych odpowiedział, że kwestie dostępu do pytań regulują inne przepisy, zgodnie z którymi pytania te są dostępne po upływie 5 lat od danego egzaminu. W związku z tym Sieć Watchdog złożyła skargę na bezczynność Dyrektora CEM. 21 maja 2019 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę Watchdoga (II SAB/Łd 14/19), przyznając rację dyrektorowi CEM. Sieć Watchdog złożyła więc skargę kasacyjną do NSA.

21 maja 2020 r. NSA uwzględnił skargę Watchdoga, uchylając wyrok WSA. Jak relacjonuje sieć, Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dyrektor CEM-u dopuścił się bezczynności, a przepis mówiący o tym, iż egzaminy lekarskie mają być jawne po 5 latach, jest niekonstytucyjny.

Opinia RPO

Przypomnijmy, że także według Rzecznika Praw Obywatelskich zapisy ograniczające dostęp do pytań z egzaminów lekarskich są niezgodne z konstytucją. Taką opinię przygotował RPO w lipcu ubiegłego roku dla Trybunału Konstytucyjnego, który na wniosek Naczelnej Rady Lekarskiej bada nowelizację ustawy o zawodzie lekarzy z 2016 r. RPO: przepisy ograniczające dostępność pytań z egzaminów lekarskich – niekonstytucyjne

Rzecznik Praw Obywatelskich przyłączył się do wniosku NRL z 2018 r., która zaskarżyła znowelizowaną 21 października 2016 r. ustawę o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw.

Jak przypomniał RPO, chodzi o wprowadzenie ograniczenia dostępu dla ogółu obywateli do informacji publicznej w postaci pytań testowych z Lekarskich Egzaminów Końcowych, Lekarsko-Dentystycznych Egzaminów Końcowych oraz Państwowych Egzaminów Specjalizacyjnych. Jest to możliwe dopiero po 5 latach od ich przeprowadzenia. Wgląd w pytania jest możliwy tylko dla przystępujących do egzaminu, po ich wykorzystaniu, i jedynie w drodze okazania ich w Centrum Egzaminów Medycznych. Wynoszenie pytań poza CEM czy ich kopiowanie jest zakazane.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz