Pilotaż sieci onkologicznej. Do kiedy?

05 Czerwca 2020, 10:16 rak nowotwór chemioterapia onkologia pacjent kroplówka szpital

Pilotaż sieci onkologicznej zakończy się 31 grudnia 2021 r. - przewiduje projekt noweli rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej, który trafił w piątek do konsultacji.

Projekt rozporządzenia określa datę zakończenia pilotażu na 31 grudnia 2021 r. dla wszystkich ośrodków biorących udział w programie pilotażowym. 

Ujednolicenie danych

Ponadto, projekt rozporządzenia zawiera usunięcie przepisu dotyczącego możliwości aktualizowania wzorów ankiet, kart oceny mierników oświadczeń i zgód świadczeniobiorcy na udział w pilotażu oraz dokumentów oceny diagnostyki onkologicznej, nie częściej niż raz na 6 miesięcy.

Jak tłumaczy MZ, "w związku z regularnie przeprowadzaną analizą danych z pilotażu, pojawiają się nieścisłości w dokumentach, których sprawne wyeliminowanie umożliwi ujednolicenie metodyki zbierania i analizy danych u wszystkich świadczeniodawców biorących udział w pilotażu. Brak wskazania limitu czasowego pozwala więc na aktualizowanie wzorów ww. dokumentów, które zostały opracowane przez wojewódzkie ośrodki koordynujące oraz Fundusz w trakcie trwania pilotażu, ale po wcześniejszym uzyskaniu zgody Prezesa Funduszu".

Zmiany w finansowaniu

W projekcie rozporządzenia wprowadzono również zmiany w zakresie finansowania świadczeń opieki zdrowotnej. W związku z faktem, iż kompleksowe leczenie onkologiczne obejmuje nie tylko zabiegi chirurgiczne, zmiana przepisu umożliwia rozliczanie w ramach pilotażu niektórych świadczeń niechirurgicznych. 

"Oczekiwanym efektem zmiany rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego opieki nad świadczeniobiorcą w ramach sieci onkologicznej jest poprawa bezpieczeństwa i jakości leczenia onkologicznego, poprawa satysfakcji pacjenta oraz optymalizacja kosztowa opieki onkologicznej" - wskazuje MZ w OSR.

Źródło: RCL

BPO

Polecamy także:

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz