Przez pandemię 73,7 proc. Polaków ma utrudniony kontakt z lekarzem

05 Czerwca 2020, 16:45 lekarz pacjent recepta wizyta
05 Czerwca 2020, 16:45
05 Czerwca 2020, 16:45
05 Czerwca 2020, 16:45

Z powodu pandemii aż 73,7 proc. Polaków ma utrudniony kontakt z lekarzem. Odsetek ten istotnie rośnie od początku pandemii. Prawie dwie trzecie chciałoby udać się do lekarza specjalisty.

Niemal trzy czwarte Polaków odczuwa utrudnienia w bezpośrednich kontaktach z lekarzem – wynika z sondażu Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat przeprowadzonego 27 i 28 maja br.

To kolejne z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat podczas epidemii koronawirusa. Utrudnień nie odczuwa tylko co dziewiąty respondent, natomiast 15,4 proc. uczestników sondażu nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

W ciągu trzech miesięcy od wprowadzenia ograniczeń z powodu pandemii, odsetek Polaków, którzy mają problem z uzyskaniem porady lekarskiej wzrósł o 16,7 punktów procentowych. W marcu z utrudnieniami spotkało się 57,0 proc. pacjentów, w kwietniu 63,6 proc., a w maju dotknęły one już 73,7 proc. Polaków.

 

Ile osób chciałoby udać się do lekarza specjalisty?

62,1 proc. uczestników sondażu BioStat® chciałoby w najbliższym czasie skorzystać z pomocy lekarza specjalisty. Potrzeby udania się do lekarza specjalisty nie widzi natomiast 22,5 proc. respondentów, a 15,4 proc. nie ma na ten temat zdania.

 

Więcej niż co trzecia porada lekarska udzielana zdalnie 

W ostatnim tygodniu maja w sprawach związanych z własnym zdrowiem kontaktowała się z lekarzem ponad jedna trzecia Polaków. Prawie dwie piąte badanych, którzy skorzystali z porady lekarskiej w tym czasie, odbyło wizytę u lekarza rodzinnego w przychodni POZ, zaś 35,6 proc. skorzystała ze zdalnej pomocy lekarskiej. Wizytę w poradni specjalistycznej odbyło w tym czasie kolejne 23,5 proc. ankietowanych. Co dwudziesty respondent skorzystał z nocnej pomocy lekarskiej.

 

Zdalną pomoc lekarską (e-wizytę) za najbezpieczniejszą formę kontaktu z lekarzem w okresie epidemii koronawirusa uznało ponad 2/5 ankietowanych. Wizytę w gabinecie prywatnym za bezpieczną uznaje co piąty pacjent, zaś nieco mniejszy odsetek (15,4%) w przychodni POZ. 6,4% ankietowanych uważa, że żadna z wymienionych form kontaktu z lekarzem nie jest wystarczająco bezpieczna.

E-recepta najbardziej potrzebna 

7 na 10 badanych, którzy w ostatnim tygodniu maja skorzystali ze zdalnej opieki lekarskiej, zrobiło to w celu uzyskania e-recepty. Ponad połowa ankietowanych wskazała, że celem e-wizyty było uzyskanie porady, zaś co dziewiąty skorzystał z teleporady by uzyskać przedłużenie e-recepty. E-wizytę związaną z chęcią uzyskania e-zwolnienia odbył co jedenasty respondent.

Trzy czwarte pacjentów, którzy w ostatnim tygodniu maja odbyli wizytę u lekarza, otrzymało e-receptę. Skierowanie na dalsze badania lub do specjalisty otrzymał co czwarty pacjent, zaś e-zwolnienie uzyskało 15,0% badanych. Zbliżony odsetek ankietowanych po wizycie otrzymał skierowanie na leczenie szpitalne oraz na rehabilitację – odpowiednio: 4,5% i 4,3%. Żadnych dokumentów po odbytej wizycie nie uzyskało 2,7% respondentów.

Za najbardziej potrzebną, w okresie epidemii koronawirusa, usługę telemedyczną największy odsetek respondentów uznał możliwość otrzymania e-recepty – 46,1%. Na drugim miejscu, pod względem liczby wskazań, znalazła się porada telefoniczna, która jest najbardziej potrzebą usługą telemedyczną zdaniem niemal co piątego pytanego. Zbliżony odsetek badanych wskazał na możliwość otrzymania e-zwolnienia oraz możliwość odbycia wideorozmowy z lekarzem – odpowiednio: 10,9% i 10,5%. 4,0% ankietowanych wskazało, że żadna z wymienionych usług telemedycznych nie jest potrzebna.

 

Jak komentuje Rafał Piszczek, prezes Centrum Badawczo-Rozwojowego BioStat: "przedłużające się ograniczenia w dostępie do lekarza dotykają już trzech czwartych Polaków. Pod koniec maja osób potrzebujących porady lekarskiej, lecz napotykających na utrudnienia było prawie o jedną czwartą więcej niż w marcu. Narastający problem ochrony zdrowia sygnalizuje również to, że dwie trzecie Polaków chciałoby skorzystać z porady lekarzy specjalistów. Pod koniec maja więcej niż co trzeci pacjent uzyskał poradę w formie zdalnej - telefonicznie lub internetowo. To, jak widać, nie wystarcza, aby zadbać o zdrowie wszystkim pacjentów. Warto też zwrócić uwagę na to, że dla dwóch piątych respondentów porady zdalne są najbezpieczniejszą formą kontaktu z lekarzem. Na dodatek zdalna porada lekarska umożliwia szybkie uzyskanie e-recepty, czego potrzebę wskazał niemal co drugi uczestnik sondażu".

Sondaż „Zachowania konsumentów podczas pandemii SARS-CoV-2” przeprowadziło Centrum Badawczo-Rozwojowe BioStat® 27 i 28 maja 2020 roku. Badanie zrealizowano metodą CAWI na grupie 1000 Polaków, reprezentatywnej ze względu na płeć i wiek. To kolejny sondaż z cyklu badań opinii Polaków, jakie prowadzi BioStat® podczas epidemii koronawirusa.

Źródło: BioStat

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz