Epidemiolodzy: zmiana zaleceń dotyczących leczenia COVID-19

08 Czerwca 2020, 16:40 covid leczenie szpital epidemia koronawirus

Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w poniedziałek (8 czerwca) opublikowało aneks do własnych zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2.

Ze względu na pojawiające się nowe dane z piśmiennictwa oraz gromadzone doświadczenia konieczne stało się dokonanie pewnych zmian w zaleceniach postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych

Zmiany dotyczą leczenia podstawowego i wspomagającego w poszczególnych stadiach choroby.

Zmiany wynikają przede wszystkim z rejestracji remdesiwiru dokonanej przez FDA i EMA, co spowodowało zalecenie stosowania tego leku we wcześniejszym stadium choroby

W zaleceniach PTEiLChZ z marca przypisano chlorochinie i hydrochlorochinie zastosowanie w leczeniu podstawowym, "co wynikało z braku alternatywnych zarejestrowanych form leczenia i spodziewanych nowych dowodów na skuteczność tych leków. W związku z brakiem takich dowodów w niniejszym aneksie przypisano status wynikajacy z charakterystyki produktu leczniczego".

Ponadto zmiana zaleceń uwzględnia stosowanie osocza ozdrowieńców i heparyny drobnocząsteczkowej w ramach leczenia wspomagającego.

Epidemiolodzy podkreślają, że nadal brak jest wystarczających dowodów celowości stosowania w leczeniu zakażeń SARS-CoV-2 leków takich jak: azytromycyna, fawipirawir, ruxolitinib, oseltamiwir, opaganib, verdinexor, w związku z czym nie zaleca się ich stosowania.

źródło: Aneks #1 z dnia 8 czerwca 2020 do Zaleceń postępowania w zakażeniach SARS-CoV-2 Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych z dnia 31-03-2020

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz