EMA o stosowaniu sartanów i inhibitorów ACE w czasie COVID

10 Czerwca 2020, 11:38 leki

Badania obserwacyjne inhibitorów enzymu konwertującego angiotensynę (ACE) i blokerów receptora angiotensyny (ARB, zwane również sartanami) nie wykazały wpływu tych leków na ryzyko zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 ani na wyniki zdrowotne pacjentów z COVID-19. 

Inhibitory ACE i ARB stosuje się w leczeniu pacjentów z wysokim ciśnieniem krwi, problemami z sercem lub chorobą nerek. 

EMA po dokonaniu badania obserwacyjnego i przeglądu dostępnych publikacji naukowych, sugerujących wpływ tych leków na stan zdrowia pacjentów z COVID-19  podkreśla, że pacjenci powinni nadal stosować inhibitory ACE lub ARB zgodnie z zaleceniami ich lekarzy.

- W ramach bieżącego monitorowania bezpieczeństwa leków dokonano przeglądu 20 opublikowanych niedawno badań dotyczących stosowania inhibitorów ACE i ARB podczas pandemii COVID-19 i wykazano, że te obawy nie są poparte najnowszymi dowodami klinicznymi - informuje EMA.

Europejska Agencja ds. Leków przypomina swoją poprzednie zalecenia, że pacjenci powinni nadal stosować inhibitory ACE lub ARB zgodnie z zaleceniami ich lekarzy. Pacjenci mający pytania lub wątpliwości dotyczące leczenia powinni skonsultować się z pracownikiem służby zdrowia.

źródło: Oświadczenie pandemicznej pandemicznej grupy zadaniowej COVID-19 EMA (COVID-ETF) .

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz