Naczelna Rada Lekarska ws. zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym

10 Czerwca 2020, 14:35 wybory komisja wyborcza urna

Naczelna Rada Lekarska (NRL) zgłasza uwagi do projektu rozporządzenia ws. zasad bezpieczeństwa sanitarnego  w lokalu wyborczym. 

 

Zdaniem Prezydium NRL, w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym oraz środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych " powinny znaleźć się także zapisy dotyczące wyposażenia w środki ochrony indywidualnej uczestników głosowania oraz wskazania dla członków komisji wyborczej co do sposobu postępowania w przypadkach pojawienia się w lokalu wyborczym osób nie zabezpieczonych w te środki".

Ponadto Rada zwraca uwagę, że:

W §1 pkt. 1 projektu wskazano, że w lokalu wyborczym przebywa „więcej niż 1 osoba na 4 m2 jego ogólnodostępnej powierzchni, z wyłączeniem członków obwodowej komisji wyborczej”, co może się wiązać ze zbyt dużą liczbą osób przebywających w lokalach wyborczych i brakiem możliwości zastosowania odpowiedniego dystansu społecznego.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz