Rozmowa Polityki Zdrowotnej z Johnem Ryanem Dyrektorem ds. Zdrowia Publicznego w Komisji Europejskiej

11 Czerwca 2020, 11:47 europa komisja europejska parlament
11 Czerwca 2020, 11:47

Kilka dni temu dowiedzieliśmy się o dodatkowych funduszach, jakie Komisja Europejska zamierza przekazać na walkę z konsekwencjami pandemii koronawirusa. Jakie obszary będą finansowane? O tym, a także o całości najnowszej koncepcji wsparcia obszaru zdrowotnego przez UE, dla Polityki Zdrowotnej, mówi John Ryan – Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w Komisji Europejskiej.

Paweł Koczkodaj, Polityka Zdrowotna: EU4Health – to nowy program zdrowotny zaproponowany właśnie przez KE. Czy to odpowiedni moment na przebudowę koncepcji tak newralgicznego obszaru?

John Ryan – Dyrektor ds. Zdrowia Publicznego w Komisji Europejskiej: Zaproponowanie tej koncepcji w obecnej sytuacji jest jak najbardziej zasadne i potrzebne, to właśnie sektor zdrowotny jest obszarem, który w ogromnym stopniu – wydaje się, że największym - odczuł skutki pandemii. Dlatego też Komisja zaproponowała nowy, ambitny i samodzielny program zdrowotny na lata 2021–2027 - EU4Health. Program podkreśla znaczenie zdrowia dla Europejczyków i zapewnia nowe, skuteczne narzędzia wspierające zdrowie w całej Unii Europejskiej. Oprócz pomocy w powrocie do rzeczywistości sprzed pandemii koronawirusa, założenia programu skupiają się również na poprawie funkcjonowania systemów opieki zdrowotnej, a także wspieraniu innowacji. Program ma trzy główne priorytety: ochrona ludzi w UE przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi, zapewnienie dostępności i przystępności cenowej leków i wyrobów medycznych oraz wzmocnienie systemów opieki zdrowotnej, m.in. poprzez promocję zdrowia i profilaktykę chorób.

Jaki budżet został zaplanowany na realizację EU4Health?

Proponowany budżet został zwiększony o ponad 2000 proc. w porównaniu z obecnymi zasobami na zdrowie. Pozwoli nam to zmierzyć się z wyzwaniami spowodowanymi przez kryzys, ale także zainwestować w systemy opieki zdrowotnej UE na przyszłość.

O jakiej kwocie dokładnie mówimy?

Komisja proponuje budżet w wysokości 9,4 mld euro (według cen z 2018 roku).

To dużo. 

Tak, proponowany budżet stanowi znacznie większą kwotę niż suma budżetów wszystkich poprzednich programów zdrowotnych razem wziętych. Co więcej, jest również znacznie wyższa od proponowanego budżetu we wcześniejszym programie dotyczącym finansowania obszaru zdrowotnego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (European Social Fund Plus). 

Czy środki, o których Pan mówi, będą dostępne na równych prawach dla wszystkich państw członkowskich?

Oczywiście. Program, podobnie jak jego poprzednie edycje, realizowany będzie w formie rocznych lub dwuletnich programów prac uzgadnianych z krajami członkowskimi. Projekt programu proponuje konsultację Państw Członkowskich poprzez swoich przedstawicieli w Grupie Sterującej ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi. Na tej podstawie zostaną opublikowane zaproszenia do składania wniosków dotyczące projektów i dotacji operacyjnych. Publikowane będą również zaproszenia do wspólnych działań i przetargów. 

Kiedy możemy spodziewać się rzeczywistego uruchomienia EU4Health?

Po przyjęciu propozycji Programu przez państwa członkowskie i Parlament Europejski, rozpoczęcie działań w ramach EU4Health planowane jest od 1 stycznia 2021 r. Program będzie realizowany do 2027 r., ale wszystkie działania związane z przeciwdziałaniu kryzysom zdrowotnym będą mocno skoncentrowane w pierwszych latach jego funkcjonowania. Niezależnie od tego, KE na bieżąco finansuje działania związane z walką z koronawirusem. Od stycznia br. KE przeznaczyła m.in. 474 mln euro na opracowanie szczepionek, nowych metod leczenia, badań diagnostycznych i systemów medycznych związanych z pandemią. 

Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał dr Paweł Koczkodaj

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz