COVID. Ankieta OECD: oczekiwania naukowców po pandemii

12 Czerwca 2020, 12:02 diagnostyka biotechnologia laboratorium badania

Naukowcy po zakończeniu pandemii Covid-19 spodziewają się lepszego wykorzystania i integracji różnych dziedzin nauki w doradztwie politycznym, a także ściślejszej współpracy i wymiany informacji między naukowcami - wynika z ankiety przeprowadzonej przez OECD.

W ankiecie przygotowanej przez z Departament ds. Nauki, Technologii i Innowacji OECD nt. stanu nauki w czasie pandemii COVID-19 oraz opinii społeczeństwa na temat jego roli i perspektyw na przyszłość, zebrano ponad 1100 odpowiedzi z prawie 80 krajów. 65 proc. odpowiedzi dotyczy osób, które przedstawiają się jako naukowcy, 15 proc. jako naukowi doradcy polityczni, 10 proc. specjaliści zajmujący się nauką, 5 proc. osoby wykonujące prace administracyjne związane z nauką a 5 proc. to osoby odpowiedzialne za komunikację medialną w nauce. 

 

Jak wpłynął COVID na pracę naukowców?

Naukowcy wskazują na negatywny wpływ pandemii na wykorzystanie materiałów i obiektów badawczych, bezpieczeństwo pracy i możliwości rozwoju, finansowanie badań i czas na ich realizację.

Naukowcy w wyniku kryzysu zdrowotnego, zauważają zdecydowany wzrost aktywności w wykorzystaniu narzędzi cyfrowych do badań oraz w dostępie do informacji i danych naukowych. 

 
 
Jakie oczekiwania po zażegnaniu kryzysu?

Ankietowani przedstawiciele świata nauki oczekują, że po zakończeniu pandemii koronawirusa, "nauka wzmocni swoją reputację", i przewidują "większe wykorzystanie i integrację różnych dziedzin wiedzy naukowej w doradztwie politycznym" a także "ściślejszą współpracę i wymianę informacji naukowych". 

Jednak respondenci są bardzo niepewni co do ogólnych zasobów, które będą dostępne do badań naukowych po pandemii COVID-19.

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz