Tydzień w pigułce: ustawa o zawodzie lekarza w Senacie

15 Czerwca 2020, 10:05 kalendarz

16.06

Senacka Komisja Zdrowia - Informacja Ministra Zdrowia na temat sytuacji szpitali w czasie epidemii koronawirusa. Stan ekonomiczny, kadry, kierunki zmian;  Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw; Rozpatrzenie ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw

17.06

Sejmowa Komisja Polityki Społecznej i Rodziny - Rozpatrzenie i zaopiniowanie dla Komisji Finansów Publicznych Sprawozdania z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. (druk nr 396) wraz z Analizą Najwyższej Izby Kontroli w zakresie m.in. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (z udziałem przedstawicieli Komisji Zdrowia).

13. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 19 czerwca 2020 r.

 Porządek dzienny może być uzupełniony o:

  • Sprawozdanie Komisji Zdrowia o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw

12. posiedzenie Senatu RP X kadencji w dniach 17 i 18 czerwca 2020 r.

W porządku posiedzenia m.in.:

  • Ustawa o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej
  • Ustawa o zmianie ustawy o substancjach chemicznych i ich mieszaninach oraz niektórych innych ustaw
  • Ustawa o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw
Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz