Chorzy przewlekle a zamrożony system ochrony zdrowia

15 Czerwca 2020, 16:17 Pacjent i kolejki

71 proc. pacjentów ocenia, że działanie systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii stwarza zagrożenie zdrowia i życia dla pacjentów chorych przewlekle - wynika z badania opinii. Tymczasem Fundacja MY PACJENCI apeluje, by pacjenci chorzy przewlekle nie przerywali leczenia i nie unikali kontaktu ze specjalistami.

Pacjenci chorzy przewlekle odczuwają zamrożenie systemu ochrony zdrowia – odwoływane wizyty, badania i zabiegi, brak kontaktu ze specjalistą, problemy z kontynuacją programów lekowych. Część z nich sama odwołuje lub nie stawia się na wizyty w obawie przed zakażeniem #covid19  – Fundacja MY PACJENCI apeluje do pacjentów by nie zwlekać z leczeniem, a w przypadku chorób przewlekłych nie przerywać leczenia - #leczniezwlekaj. Jak podkreśla Fundacja, system ochrony zdrowia powinien jak najszybciej umożliwić leczenie tej grupie chorych.

Co pokazały wyniki badania "Pacjent w pandemii"?

71 proc. ankietowanych uznało, że działanie systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii stwarza zagrożenie zdrowia i życia dla pacjentów chorych przewlekle. Ponadto 69,6 proc. badanych stwierdziło, że  działanie systemu ochrony zdrowia w okresie pandemii utrudnia pacjentom powrót do zdrowia po zabiegu/chorobie. Zaledwie 28,2 proc. respondentów uznało, że prawa pacjenta są przestrzegane jak przed okresem pandemii, a 27,7 proc. - że system ochrony zdrowia jest dobrze przygotowany do funkcjonowania w sytuacji pandemii.

- Trwająca już kolejny miesiąc epidemia COVID-19 powoduje liczne perturbacje w funkcjonowaniu systemu ochrony zdrowia, który działa w specjalnym trybie, nastawionym w maksymalnym stopniu na leczenie osób zarażonych. Jak zwracają uwagę oficjalne stanowiska różnych lekarskich i pielęgniarskich towarzystw naukowych, zagrożenie koronawirusem wywołuje uzasadnione obawy pacjentów, zwłaszcza tych wymagających stałej opieki specjalistów. Obawy te są spowodowane ryzykiem zarażenia się, ponieważ w ich sytuacji jest to szczególnie niebezpieczne. Z tego powodu pacjent może nawet starać się unikać kontaktów z placówkami ochrony zdrowia. Jest to bardzo niebezpieczne w kontekście osób chorych przewlekle – od dłuższego bowiem czasu zażywają leki, ale w znacznej części nie kontrolują swojego stanu zdrowia. Apelujemy do pacjentów chorujących na cukrzycę by w razie potrzeby kontaktowali się ze swoimi poradniami diabetologicznymi. Pacjenci przewlekle chorujący muszą zaś podjąć wyzwanie i skorzystać z nowych form poradnictwa specjalistycznego. – komentuje Alicja Szewczyk, Przewodnicząca Polskiej Federacji Edukacji w Diabetologii.

Odwoływanie terminów wizyt

Odwoływanie terminów wizyt lub wstrzymywanie wizyt były najbardziej odczuwalne dla badanych, którzy scharakteryzowali się jako:

  • pacjenci –  62,7%
  • pacjenci chorzy przewlekle – 43,8 %
  • pacjenci w programach lekowych – 50 %
  • opiekunowie osób niesamodzielnych (małoletnich i starszych) – i 69,1%  tej grupy

Rzecznik praw pacjenta, Bartłomiej Chmielowiec, przypomina, że  „przy przepisywaniu leków w ramach programów lekowych, niewymagających obecności pacjenta, zgodnie z komunikatem Ministra Zdrowia istnieje możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres, bez konieczności wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy".

W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia – lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta, w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej.

Do Rzecznika Praw Pacjenta docierają jednak informacje, że pacjenci sami odmawiają leczenia lub też nie stawiają się na wyznaczone wizyty. 

Dostęp do leków 

- Od dłuższego czasu otrzymujemy niepokojące sygnały, że pandemia wirusa SARS-Cov-2 wpływa negatywnie na dostęp pacjentów do leków. W szczególności trudności dotyczą braku lub spowolnienia włączania nowych chorych do programów lekowych, nieco rzadziej kontynuacji leczenia u pacjentów, którzy już rozpoczęli terapię. Wskazywane są dwie główne przyczyny tej sytuacji: niezgłaszanie się pacjentów na leczenie z obawy przed zakażeniem koronawirusem oraz brak dostępu do niezbędnej diagnostyki. Dlatego konieczne są dwutorowe działania – z jednej strony edukacja pacjentów, którzy powinni zrozumieć, że jak ważne dla nich jest  podjęcie właściwego leczenia, a z drugiej usprawnienie rozwiązań organizacyjnych, tak aby leczenie pacjentów nie było wstrzymywane ze względów proceduralnych, ani ze względu na ograniczony dostęp do badań” – tłumaczy Bogna Cichowska-Duma, Dyrektor Generalny Związku Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych INFARMA, z grantu którego sfinansowano badanie.

Jak pomóc pacjentom chorym przewlekle? 

Zdaniem przeważającej grupy badanych, przywrócenie dostępu do niezbędnych konsultacji i wizyt lekarskich mogłoby poprawić sytuację osób chorych przewlekle (75 proc.). Podobnie respondenci wypowiedzieli się na temat przywrócenia dostępności badań diagnostycznych (64,1 proc.). Zdaniem ponad 60  proc.  badanych należałoby przywrócić planowane zabiegi, a także niezbędne jest:

- wznowienie przyjęć do szpitali/przychodni wszystkich pacjentów potrzebujących podania leków w warunkach szpitalnych

- poprawa dostępności informacji o możliwych terminach wizyt/zabiegów

- wzrost dostępności porad/monitorowania stanu zdrowia przez rozwiązania telemedyczne

- większy dostęp do sprawdzonych i rzetelnych źródeł informacji zdrowotnej dla chorych z danym schorzeniem 

Magdalena Kołodziej, Prezes Fundacji MY PACJENCI apeluje, by pacjenci chorzy przewlekle nie przerywali leczenia i nie unikali kontaktu ze specjalistami.  – Pacjenci chorzy przewlekle, szczególnie  ci starsi bardzo poważnie podeszli do hasła: zostańwdomu, obawiając się zarażenia covid19 unikają kontaktów z ochroną zdrowia, z pewnością dla części z nich zdalna, telefoniczna forma tych świadczeń  jest trudnością, której nie chcą podejmować – to wszystko powoduje, że zostają sami ze swoją chorobą - dodaje.   

 Badanie zrealizowane na reprezentatywnej próbie 1000 osób metodą wywiadów telefonicznych, w dniach od 05 do 10 maja 2020 r.

Źródło: Mat. pras.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz