Zarządzenie NFZ: mniej za telekonsultacje w leczeniu chorych ze śpiączką

15 Czerwca 2020, 17:17 NFZ narodowy fundusz zdrowia

Wprowadzenie wskaźnika korygującego 0,69 dla świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej i programów zdrowotnych w leczeniu dzieci i dorosłych ze śpiączką z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych - przewiduje opublikowane w poniedziałek zarządzenie prezesa NFZ. Powodem są niższe koszty realizacji wizyt w takiej formie.

Chodzi o zarządzenie Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzajach rehabilitacja leczenia oraz programy zdrowotne w zakresie świadczeń - leczenie dzieci i dorosłych ze śpiączką.

Jak wyjaśnia NFZ, zmiany wprowadzone niniejszym zarządzeniem mają w szczególności na celu dostosowanie przepisów ww. zarządzenia do obowiązującego stanu prawnego. Zgodnie z § 1 zarządzenia wprowadzono zmiany w zakresie:

1)     § 2  ust. 1 - modyfikacja polega na dodaniu pkt 11 i 12 określających definicję wizyty terapeutycznej oraz wskaźnika korygującego. Dla rozliczania świadczeń wykonanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych zastosowano wskaźnik korygujący ze względu na niższe koszty ich realizacji;

2)     § 12 - w przepisie dodane zostały ust. 17 - 20 dotyczące realizacji świadczeń, z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, o którym mowa w § 4a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 465, z późn. zm.), oraz dotyczące  finansowania tych świadczeń;

3)    § 13a - przepis dodany określający realizację świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych w ośrodku/oddziale dziennym oraz ich finansowanie;

4)    załącznik nr 1n do zarządzenia (nadając mu nowe brzmienie) - w którym wskazano produkty i procedury dedykowane do rozliczenia z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;

5)    załącznik nr 1m do zarządzenia (nadając mu nowe brzmienie) – w którym dodano nowe produkty rozliczeniowe dla zabiegów realizowanych z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych;

6)    załącznik nr 2 do umowy harmonogram–zasoby, w którym dodano część dotyczącą dostępności miejsca udzielania świadczeń (niezbędną przy harmonogramach szczegółowych).

Niższe koszty, niższe finansowanie

"Mając na uwadze porównanie kosztów realizacji świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych  z realizacją tego świadczenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem, wprowadzono zastosowanie wskaźnika korygującego o wartości 0,69. Świadczeniodawca realizując świadczenie w tradycyjny sposób ponosi koszty utrzymania lokalu w tym m.in. sprzątania, amortyzacji sprzętu wykorzystywanego do realizacji zabiegów itp. Obecnie należy mieć także na uwadze  koszty związane z zaostrzonym reżimem sanitarnym. W przypadku natomiast realizowania świadczeń z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych ponoszone koszty są mniejsze" - wyjaśnia NFZ.

Fundusz dodaje, że powyższe zmiany mają na celu dostosowanie przedmiotowej regulacji do przepisów wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 660).

W związku z wejściem w życie w dniu 11 kwietnia 2020 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia dnia 10 kwietnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. poz. 660), określono, iż zarządzenie wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia podpisania, jednakże jego przepisy będą stosowane do rozliczania świadczeń udzielanych od 11 kwietnia 2020 r.

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz