Senacka Komisja Zdrowia: tak dla eksperymentów medycznych na pacjentach

16 Czerwca 2020, 17:39 diagnosta koronawirus covid epidemia pandemia lekarz ochrona osobista

Za możliwością przeprowadzania eksperymentu badawczego na pacjencie będącym np. w śpiączce farmakologicznej, za zgodą komisji bioetycznej i sądu opiekuńczego– opowiedziała się we wtorek senacka Komisja Zdrowia.

Podczas posiedzenia Senackiej Komisji Zdrowia ws. ustawy o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw, prof. Adam Witkowski prezes Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, zawnioskował o zmianę brzmienia artykułu, „który zabrania przeprowadzania eksperymentu badawczego na osobie zdolnej do czynności prawnej, ale nie będącej w stanie dobrowolnie i samodzielne wyrazić zdania o udziale w eksperymencie.”

-Osoby zdolne do czynności prawnych, ale nie będące w stanie samodzielnie wyrazić chęci udziału w eksperymencie badawczym, to osoby często hospitalizowane w oddziałach intensywnej opieki kardiologicznej i pod opieką anestezjologów –zauważył prof. Adam Witkowski. -  Do tej grupy należą osoby po zatrzymaniu układu krążenia, po wstrząsie kardiologicznym w stanie śpiączki farmakologicznej. Do tego dochodzą pacjenci zakażeni koronawirusem SARS-CoV-2 podłączeni do respiratorów i również w stanie śpiączki farmakologicznej – wymieniał.

Jak stwierdził, "eksperyment badawczy nie tylko poszerza wiedzę naukową ale także poszerza dostęp do skutecznego leczenia".

-Tak samo w przypadku pacjentów COVID, gdybyśmy nie prowadzili eksperymentów badawczych, uniemożliwilibyśmy leczenie pacjentów remdesiwirem –mówił prof. Adam Witkowski i dodał, że „ gdzie śmiertelność jest wysoka pomimo stosowania nowoczesnej i innowacyjnej terapii, tam należy stworzyć możliwości, by nowe, zatwierdzone przez odpowiednie organy (komisje bioetyczną) terapie, które mogą wpływać na poprawę rokowania w tej grupie pacjentów, mogły być stosowane”.

- Udział pacjentów niezdolnych do wyrażenia świadomej zgody udziału w eksperymencie badawczym winno być dozwolone - stwierdził. Podkreślił, że powinno być to "ograniczone do sytuacji, gdzie korzyść przewyższa ryzyko". Zgodę na realizację powinna wydawać komisja bioetyczna i sąd opiekuńczy – wskazywał prof. Adam Witkowski podkreślając, że w przypadku eksperymentów badawczych jasno stanowione wytyczne i ograniczenia zabezpieczają prawa pacjenta równie dobrze jak w przypadku- dozwolonych - eksperymentów klinicznych.

MZ: nie możemy zaakceptować poprawki

Wiceminister zdrowia Józefa Szczurek-Żelazko w odpowiedzi wskazała, że resort zdrowia „nie może zaakceptować tej poprawki”.  

- Eksperyment medyczny jest również eksperymentem terapeutycznym oraz badawczym. W przypadku eksperymentów badawczych efektem są dowody naukowe. Ministerstwo Zdrowia stoi na stanowisku, że zapis ten nie ogranicza możliwości stosowania eksperymentów leczniczych, natomiast pozostaje kwestia eksperymentu badawczego, która ma inny charakter. Będziemy ją szerzej doprecyzowywać w ustawie o badania klinicznych – argumentowała wiceminister.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz