Jest zarządzenie NFZ o wzroście ryczałtu dla szpitali w sieci

16 Czerwca 2020, 22:00 NFZ

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował we wtorek nowelę zarządzenia ws. szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. Chodzi o wzrost ryczałtu o 3 proc., co ma kosztować w tym roku ponad 300 mln zł.

Wzrost finansowania o 3 proc. od lipca dla szpitali i regulacje w tej sprawie zapowiedział we wtorek rano wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński Szpitale od lipca dostaną o 3 proc. więcej za świadczenia. Jak wyjaśniał, chodzi o dodatkowe środki związane z podwyżką kwoty bazowej wynikającą z ustawy o minimalnych wynagrodzeniach od lipca br. Do szpitali na te podwyżki w tym roku ma trafić dodatkowe 300 mln zł. Jest to realizacja postulatu Ogólnopolskiego związku szpitali powiatowych.

NFZ w zarządzeniu wskazał, że zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 czerwiec 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. "Powyższe rozporządzenie wprowadza zmianę w definicji parametru, wskazanego w § 2 pkt 14, prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej na okres planowania określonej w planie zakupu, polegającej na dodaniu zdania drugiego, które precyzuje sposób ustalania ceny w sytuacji jej zmiany w trakcie okresu planowania (tj do wyliczeń przyjmuje się średnią wartość ważoną długością okresu obowiązywania wartości w ramach okresu planowania) - czytamy.

Fundusz wyjaśnił, że "przyjęte rozwiązania polegają na zwiększeniu o 3 grosze parametru Ci+1 - prognozowaną cenę jednostki sprawozdawczej na okres planowania określoną w planie zakupu, przyjętego we wzorze do wyliczenia wartości ryczałtu dla świadczeniodawców w ramach podstawowego systemu zabezpieczenia (PSZ) prognozowanej ceny jednostki sprawozdawczej (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w § 7 ust. 6 i 7 zarządzenia Nr 185/2019/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej z późn. zm.).

Rozwiązania dotyczą sprawozdawania i rozliczania świadczeń udzielanych od 1 lipca 2020 r.

Jak wyliczył NFZ, zwiększenie - w myśl zarządzenia - finansowania świadczeń szpitalnych rozliczanych w ramach ryczałtu PSZ, w 2020 r. wyniesie ok. 302,7 mln zł.

Jednocześnie NFZ opublikował zarządzenie o zmianie planu finansowego Funduszu na 2020 r.

Chodzi o zwiększenie planowanych na 2020 rok kosztów świadczeń opieki zdrowotnej w oddziałach wojewódzkich NFZ o 302 679 tys. zł ze środków pochodzących z funduszu zapasowego NFZ, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków planowanego zwiększenia od dnia 1 lipca 2020 r. ceny punktu w ryczałcie PSZ o 3 gr., do poziomu 1,08 zł, tj. o 3 proc. (przy jednoczesnym zmniejszeniu dla świadczeniodawców zakwalifikowanych do pierwszego i drugiego stopnia PSZ o 1 punkt procentowy współczynnika korygującego, o którym mowa w §7 ust. 6 i 7 zarządzenia nr 185/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej, z późn. zm.).

Źródło: NFZ

BPO

Źródło: NFZ

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz