Koronawirus: Ujemny wynik testu automatycznie zwolni z kwarantanny

17 Czerwca 2020, 13:42 diagnosta diagnostyka koronawirus wymaz covid epidemia pandemia

W przypadku ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 nastąpi automatyczne zwolnienie z kwarantanny - taką nową zasadę odnośnie czasu trwania kwarantanny wprowadza nowela rozporządzenia skierowana w środę przez MZ do ogłoszenia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie chorób zakaźnych powodujących powstanie obowiązku hospitalizacji, izolacji lub izolacji w warunkach domowych oraz obowiązku kwarantanny lub nadzoru epidemiologicznego

Jak czytamy w OSR,  "w projekcie rozporządzenia wprowadza się zmianę, zgodnie z którą, okres obowiązkowej kwarantanny w przypadku choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 (COVID-19) będzie trwał do czasu uzyskana ujemnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2, nie dłużej jednak niż 14 dni licząc od dnia następującego po ostatnim dniu odpowiednio narażenia albo styczności".

MZ wyjaśnia, że "wprowadza się nową zasadę w odniesieniu do czasu trwania kwarantanny skutkującą tym, że w przypadku ujemnego wyniku nastąpi automatyczne zwolnienie z kwarantanny".

Źródło: RCL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz