Diagności stanowczo o zdalnej autoryzacji wyników badań

17 Czerwca 2020, 17:11 Laboratorium

Zdalne autoryzowanie wyników badań jest całkowicie niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i zasadami wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego. Zdalnie autoryzowany wynik badania to potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia pacjenta, który bedzie w oparciu o ten wynik leczony - oceniają autorzy ekspertyzy przygotowanej na zlecenie prezesa Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Ekspertyza została sporządzona w związku z czasowym dopuszczeniem możliwości wykonywania tzw. zdalnej autoryzacji wyników badań laboratoryjnych przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 marca 2020 r. O sporządzenia ekspertyzy zostali poproszeni eksperci z różnych obszarów związanych z diagnostyką laboratoryjną w tym mikrobiologią i biologią molekularną tj. specjaliści kształcenia akademickiego, dyplomowego, specjalizacyjnego i ciągłego dla diagnostów, konsultanci krajowi, konsultanci wojewódzcy oraz praktycy.

"Zdalne autoryzowanie wyników badań, przez osoby nie biorące udziału w wykonaniu i nadzorowaniu tego procesu w miejscu jego wykonania, należy uznać za sprzeczne z definicją AUTORYZACJI, a więc potwierdzenia autorstwa wykonanego i nadzorowanego procesu badawczego. Autoryzacja badań laboratoryjnych jest to autoryzacja całego procesu, który można porównać do fizykalnego badania pacjenta przez lekarza, a nie przez pielęgniarkę, której badanie miałby potem autoryzować lekarz za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej"- podkreślają eksperci.

Jak wskazują, w przypadku badań laboratoryjnych proces laboratoryjny wykonany np. przez technika analityki ma być właśnie autoryzowany przez diagnostę, który znajduje się poza szpitalem w jednym ośrodku autoryzacyjnym dla wszystkich laboratoriów. Zdalna autoryzacja jedynie potwierdzi wykonanie badania. Nie skróci czasu uzyskania wyników badań, za to stworzy zagrożenie dla wiarygodności tych wyników i zwiększy ryzyko podejmowania błędnych działań diagnostycznych i leczniczych. Tym samym obniży skuteczność i ekonomiczną efektywność ochrony zdrowia.

"Dopuszczanie zdalnej autoryzacji jest więc sprowadzeniem tego kluczowego działania, jeśli chodzi o jakość i wiarygodność badań, do złożenia podpisu na wyniku badania laboratoryjnego" - wskazano w podsumowaniu ekspertyzy. Według jej autorów, stanowi to jednocześnie zaprzeczenie procesu weryfikacji przebiegu wykonywania czynności diagnostyki laboratoryjnej.

"Są to działania niedopuszczalne zagrażające zdrowiu i życiu pacjenta leczonego w oparciu o zagrożony brakiem wiarygodności wynik badania laboratoryjnego, a w medycynie laboratoryjnej możemy nawet stanowczo powiedzieć, iż zły wynik jest dużo gorszy od jego braku" - czytamy.

Zdalna autoryzacja badań laboratoryjnych - jak przekonują eksperci - nie może być również stosowana w przypadku autoryzacji laboratoryjnych badań mikrobiologicznych z uwagi na złożoną specyfikę diagnostyczną tych badań oraz strategiczne znaczenie wyniku tych badań dla skutecznej terapii zakażeń. 

Źródło: KIDL

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz