#ZdrowyWybór, czyli pytamy kandydatów na prezydenta RP o ochronę zdrowia

19 Czerwca 2020, 8:33

Mimo, że Polacy wskazują zdrowie jako jedną z najważniejszych wartości, dotychczas w kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta RP, kwestie ochrony zdrowia nie pojawiały się zbyt często. Podobnie było podczas ostatniej debaty prezydenckiej w TVP. Skierowaliśmy więc do sztabów wyborczych głównych kandydatów pytania o kluczowe obszary w systemie, aby poznać ich pomysły na "zdrowie" Polaków. Zapytaliśmy o obecny model finansowania ochrony zdrowia, dodatkowe ubezpieczenia, dostęp do leczenia, wysokość nakładów na zdrowie, model sieci szpitali czy system refundacji leków oraz jakie mają pomysły na ewentualną zmianę. Zapytaliśmy także, czy zdrowie ma być ważną dziedziną dla Prezydenta Polski. 

 

Codziennie będziemy publikować oceny kolejnych Kandydatów na Prezydenta RP. Bez redakcyjnego komentarza. Opublikowaliśmy już odpowiedzi Szymona Hołowni.

 

Dzisiaj odpowiada Rafał Trzaskowski

#ZdrowyWybór

1. Czy obecny model systemu finansowania ochrony zdrowia powinien pozostać, tzn. składa zdrowotna od pracowników i jeden publiczny płatnik? 

Tak, powinien pozostać. Zmienić powinna się wysokość nakładów na ochronę zdrowia z budżetu państwa. Jak najszybciej, jeszcze w 2021 r. łączne wydatki na zdrowie powinny wzrosnąć do 6% PKB.  

2. Czy należy zlikwidować NFZ i wprowadzić finansowanie budżetowe?

Nie. Natomiast istotne jest jasne określenie kompetencji instytucji w ochronie zdrowia i eliminacja dublowania kompetencji pomiędzy nimi. 

3. Jak oceniają Państwo obecny dostęp do opieki zdrowotnej w ramach NFZ?

System ochrony zdrowia od lat utrzymuje się na krawędzi wydolności. Za wyjątkiem podstawowej opieki zdrowotnej (a i to nie zawsze) dostęp do lekarzy jest utrudniony, niekiedy skrajnie. Liczony w miesiącach czas oczekiwania na wizytę u lekarza specjalisty jest niedopuszczalny. Potrzebujemy nowej polityki zdrowotnej. Takiej, która jest blisko ludzi, z krótkim czasem oczekiwania na konsultację lub wizytę u specjalisty.

4. Ile powinny wynosić nakłady na ochronę zdrowia w proc. PKB? Czy obecny poziom finansowania jest wystarczający? Jeśli powinny być zwiększone – skąd powinny pochodzić środki budżetowe?

Obecny poziom finansowania ochrony zdrowia nie jest wystarczający. Nakłady powinny wrosnąć do 6%, jak najszybciej, już w 2021 r., budżet państwa powinien dołożyć do składek płaconych przez nas wszystkich.  Wyższe nakłady na służbę zdrowia są potrzebne zwłaszcza teraz, w czasie pandemii COVID-19. Rząd może zwiększyć nakłady na ochronę zdrowia, jeżeli przestanie marnować miliardy złotych na propagandową telewizję lub na gigantomańskie projekty w stylu CPK.

5. Czy składka zdrowotna powinna pozostać na obecnym poziomie czy wzrosnąć, a może powinna zostać uzupełniona o wprowadzenie system ubezpieczeń dodatkowych lub współpłacenia? Na jakich zasadach?

Składka zdrowotna powinna być na obecnym poziomie – wzrost nakładów na ochronę zdrowia powinien być finansowany z budżetu państwa. Na obecnym etapie najważniejsza jest modernizacja systemu publicznej ochrony zdrowia. 

6. Czy sieć szpitali to dobre rozwiązanie? Czy liczba szpitali jest optymalna? Czy należałoby część połączyć lub zlikwidować?

Sieć szpitali nie sprawdziła się, co gorsza: blokuje samorządom możliwości tworzenia nowoczesnych, potrzebnych mieszkańcom placówek - doświadczyliśmy tego w Warszawie. Struktura szpitali powinna zostać zracjonalizowana. Szpitale powiatowe powinny działać jak centra szybkiej diagnostyki, w których każdy ma szybki dostęp do podstawowego leczenia ostrego, w tym do szpitalnych oddziałów ratunkowych, oraz leczenia chorób przewlekłych. Leczenie bardziej zaawansowane powinno być oferowane w strategicznie rozmieszczonych w Polsce placówkach.  

7. Czy Polska powinna wprowadzić jakąkolwiek formułę wsparcia i promocji dla producentów leków, którzy wytwarzają je na terenie Polski?

Z perspektywy pacjentów najważniejsze jest zagwarantowanie im dostępu do najnowocześniejszych, dostępnych cenowo leków. Im więcej z nich jest produkowane w Polsce – tym lepiej. Polska, podobnie jak cała Europa, muszą wyciągnąć wnioski ze zbyt dużej zależności od azjatyckich poddostawców. Pochodzenie leku nie jest jednak sprawą pierwszorzędną. Najważniejsza jest ich skuteczność, jakość, dostępność i cena.

8. Czy potrzebne są zmiany w systemie refundacji leków, np. odrębne zasady refundacji dla terapii na choroby rzadkie?

Potrzebujemy lepszego dostępu do nowoczesnych, innowacyjnych terapii. 

9. Czy w szkołach powinien być wprowadzony przedmiot o Zdrowiu?

Uczniowie powinni otrzymywać dostosowaną do wieku wiedzę o zasadach zdrowego życia i o profilaktyce zdrowotnej, może się to odbywać w ramach już istniejących przedmiotów – mnożenie przedmiotów w szkołach nie jest potrzebne.  

10. Czy powinien być określony czas oczekiwania na świadczenie w ramach NFZ, a po jego przekroczeniu, Funduszu płaciłby za wizytę prywatną pacjenta?

Wprowadzenie takiego systemu mogłoby się stać polem do nadużyć. Publiczną ochronę zdrowia trzeba naprawiać, wzmacniać, a nie godzić się z jej słabościami i przerzucać odpowiedzialność na sektor prywatny.

11. Czy jako prezydent będzie Pan proponował zdrowotne inicjatywy ustawodawcze, czy jednak zdrowie powinno być poza obszarem proaktywności Prezydenta RP?

Prezydent powinien korzystać ze swoich konstytucyjnych uprawnień za każdym razem, gdy wymaga tego interes Polek i Polaków. Narzędzia do prowadzenia polityki zdrowotnej ma rząd, prezydent nie może być jednak – tak jak to się dzieje teraz – niemym świadkiem błędów. Jeżeli zostanę wybrany na prezydenta, to, przykładowo, już w pierwszych dniach urzędowania powołam zespół ekspertów, którzy przygotują „Białą Księgę walki z pandemią”.

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz