22.06. posiedzenie Rady Przejrzystości. Co zaopiniuje Rada?

19 Czerwca 2020, 14:33 AOTMiT

Na 22 czerwca zaplanowano najbliższe posiedzenie Rady Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Rada ma zaopiniować zasadność finansowania w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych kilku leków. 

Porządek obrad posiedzenia 22.06. obejmuje przygotowanie opinii w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych, w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych, leków:

  • Tagrisso (ozymertynib) we wskazaniu: rak gruczołowy płuca (ICD-10: C34) z mutacją T790M w genie EGFR,
  • Sprycel (dazatynib) we wskazaniu: przewlekła białaczka szpikowa Ph (ICD-10: C92.1) u pacjenta pediatrycznego z obecnością mutacji G250E,
  • Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry twarzy w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4),
  • Libtayo (cemiplimab) we wskazaniu: rak płaskonabłonkowy skóry szyi w stadium nieresekcyjnym (ICD10: C44.4),
  • Takhzyro (lanadelumab) we wskazaniu: wrodzony obrzęk naczynioruchowy z niedoboru C1-inhibitora (ICD10: D84.1)

Źródło: AOTMiT

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz