Wzrost wyceny świadczeń za e-skierowania w Ambulatoryjnej Opiece Specjalistycznej

19 Czerwca 2020, 14:58 recepta e-recepta

Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia skierowała do opiniowania projekt noweli zarządzenia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna. Fundusz proponuje wzrost wyceny świadczeń za wystawienie e-skierowań w AOS. 

Zmiany proponowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia polegają na zwiększeniu poziomu finansowania określonych świadczeń AOS w sytuacji zwiększenia obsługi e-skierowań w miejsce dotychczasowych papierowych. Jak argumentuje Fundusz, zmiany mają na celu "przyśpieszenie informatyzacji systemu ochrony zdrowia".

Współczynniki korygujące obejmują przyjęcia pacjentów z e-skierowaniem oraz wystawianie e-skierowań do poradni AOS, pracowni ASDK i na leczenie szpitalne.

Nową wycenę oraz warunki jej przyznania uwzględniają poniższe tabele:

Przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania

Rejestracja pacjentów na AOS/ ASDK na podstawie  e-skierowania -  progi uprawniające do  współczynnika korygującego Okres stosowania systemu rejestracji
e-skierowań - miesiąc
Współczynnik korygujący 
10% i powyżej VII-IX 1,0%
15% i powyżej VII-IX 1,5%
20% i powyżej VII-IX 2,0%
30% i powyżej X-XII 0,5%
50% i powyżej X-XII 1,0%

Wystawianie e-skierowań do poradni AOS, pracowni ASDK i na leczenie szpitalne.

Wystawianie e-skierowań do poradni AOS, pracowni ASDK, i na leczenie szpitalne - progi uprawniające do współczynnika korygującego Okres stosowania systemu wydawania
e-skierowań - miesiąc
Współczynnik korygujący 
10% i powyżej miesiąc rozliczany 3,0%
20% i powyżej miesiąc rozliczany 4,0%
30% i powyżej miesiąc rozliczany 5,0%

Jak wyjaśnia Fundusz:

W przypadku kiedy świadczeniodawca spełnia warunki uzyskania współczynników za przyjmowanie i wydawanie e-skierowań,  to premia za przyjęcie e-skierowania liczona jest od obecnej (wyjściowej) wyceny za poradę.

Przy rozliczaniu świadczeń, współczynniki korygujące za przyjmowanie pacjentów na podstawie e-skierowania stosuje się do ogólnej liczby porad albo badań ASDK, z wyłączeniem świadczeń w zakresach: położnictwa i ginekologii, ginekologii dla dziewcząt, onkologii, onkologii i hematologii dziecięcej, leczenia AIDS oraz świadczeń ambulatoryjnej opieki ze wskazań nagłych.

Przepisy zarządzenia wejdą w życie "nie wcześniej niż od dnia 1 lipca 2020 r." Jak wskazują projektodawcy, "szacowane skutki finansowe modyfikacji wdrożonych w niniejszym zarządzeniu nie są możliwe do oszacowania."

źródło: NFZ

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz