NFZ działa bez Rady. Jak długo jeszcze?

22 Czerwca 2020, 15:34 NFZ

W marcu wygasła kadencja Rady Narodowego Funduszu Zdrowia i od tamtej pory minister zdrowia nie powołał nowej rady. Jako organ opiniodawczo-doradczy prezesa Funduszu a także organ kontrolny, Rada zatwierdza m.in. sprawozdania z działalności Funduszu za poprzedni rok oraz projekty planu finansowego na kolejne lata. Brak Rady opóźni przyjęcie planu na 2021 rok?

W myśl ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Radę, w której skład wchodzi 10 członków, powołuje minister zdrowia na 5 letnią kadencję. Minister powołuje jednego członka spośród kandydatów wskazanych przez Rzecznika Praw Obywatelskich; dwóch członków - spośród kandydatów wskazanych przez Radę Dialogu Społecznego;  jednego członka spośród kandydatów wskazanych przez stronę samorządową Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego;  jednego członka - spośród kandydatów wskazanych przez organizacje pacjentów działających na rzecz praw pacjenta, zgłoszonych w terminie 14 dni od dnia publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zdrowia ogłoszenia o zamiarze powołania członka Rady Funduszu; jednego członka - spośród kandydatów wskazanych wspólnie przez Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości i ministra właściwego do spraw wewnętrznych; jednego członka - spośród kandydatów wskazanych przez ministra finansów publicznych;  jednego członka wskazuje Prezes Rady Ministrów; dwóch członków wskazuje minister zdrowia.

Rada Funduszu działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu, a przewodniczącego wybiera ze swojego grona.

Kadencja poprzedniej Rady wygasła pod koniec marca br. a minister nie powołał dotychczas nowej. Czy wymówką może być zaangażowanie w walkę z epidemią? Trzeba pamiętać, że NFZ to instytucja z ponad 100-miliardowym budżetem, więc jej prace nie powinny być paraliżowane przez opóźnienia w powołaniu nowej Rady.

Małgorzata Gałązka-Sobotka, wiceprzewodnicząca Rady NFZ zakończonej kadencji w rozmowie z Polityką Zdrowotną przyznała, że ustawa nie reguluje w jakim czasie minister ma powołać kolejną radę, jednak sytuacja w jej ocenie zaczyna być już nagląca. Jednak wyraża przekonanie, że uzasadnieniem opóźnienia w powołaniu nowej Rady przez ministra zdrowia może być sytuacja epidemiologiczna. 

Czas już nagli. Chodzi o finanse 

"Kadencja Rady zakończyła się 23 marca br., gdy byliśmy w szczycie lockdownu" - dodaje.

- Teraz dochodzimy do sprawozdania z działalności płatnika za ubiegły rok, sprawozdania z planu finansowego, przyjęcia planu finansowego i projektu kosztów i przychodów. To moment opiniowania strategicznych dokumentów, dlatego wszyscy z niecierpliwością oczekują na powołanie nowej Rady i to na pewno nastąpi w ciągu najbliższych dni" - podkreśliła M. Gałązka-Sobotka.

Według niej, ponieważ ogłosiliśmy pewne odmrażanie systemu ochrony zdrowia, więc powinniśmy wracać we wszystkich sferach do porządku określonego w regulacjach prawnych.

Ze względu na terminy opiniowania sprawozdania za ubiegły rok oraz planu finansowego na kolejny rok - jak podkreśla M. Gałązka-Sobotka - powołanie nowej Rady byłoby już teraz konieczne, potrzebne i zasadne, aby można było te ważne dokumenty procedować i w żaden sposób nie opóźniać terminów. - Projekt planu powinien być opublikowany i zatwierdzony przez Radę Funduszu, a do połowy sierpnia - zatwierdzony przez sejmową Komisję Zdrowia. - dodaje

Plan finansowy NFZ

Jednocześnie według M.Gałązki-Sobotki, plan finansowy funduszu na przyszły rok, mimo ewentualnych problemów wynikających z mniejszego spływu składki w efekcie epidemii koronawirusa, musi być zrównoważony po stronie wydatków i przychodów. Jak przypomina, poziom finansowania jest określony i zagwarantowany w ustawie o 6 proc. PKB, więc problemem może być tylko to, skąd zostaną przesunięte środki na dotację z budżetu, aby osiągnąć wymagany ustawą poziom nakładów.

Przypomina, że zaplanowana w ustawie na przyszły rok dotacja to ok. 7 mld zł, ale ze względu na prognozowany spadek wpływu ze składki, dotacja ta może wynieść nawet ok. 10 mld zł.

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz