#ZdrowyWybór, czyli pytamy kandydatów na prezydenta RP o ochronę zdrowia

23 Czerwca 2020, 8:43

Mimo, że Polacy wskazują zdrowie jako jedną z najważniejszych wartości, dotychczas w kampanii wyborczej kandydatów na prezydenta RP, kwestie ochrony zdrowia nie pojawiały się zbyt często. Podobnie było podczas ostatniej debaty prezydenckiej w TVP. Skierowaliśmy więc do sztabów wyborczych głównych kandydatów pytania o kluczowe obszary w systemie, aby poznać ich pomysły na "zdrowie" Polaków. Zapytaliśmy o obecny model finansowania ochrony zdrowia, dodatkowe ubezpieczenia, dostęp do leczenia, wysokość nakładów na zdrowie, model sieci szpitali czy system refundacji leków oraz jakie mają pomysły na ewentualną zmianę. Zapytaliśmy także, czy zdrowie ma być ważną dziedziną dla Prezydenta Polski. 

 

Codziennie zamieszczamy opinie kolejnych Kandydatów na Prezydenta RP. Bez redakcyjnego komentarza. Opublikowaliśmy już odpowiedzi Szymona Hołowni. Znamy także stanowisko Rafała Trzaskowskiego oraz Władysława Kosiniaka-Kamysza.

 

Dzisiaj odpowiada Robert Biedroń.

#ZdrowyWybór

1. Czy obecny model systemu finansowania ochrony zdrowia powinien pozostać, tzn. składka zdrowotna od pracowników i jeden publiczny płatnik? Czy należy zlikwidować NFZ i wprowadzić finansowanie budżetowe?

Należy wprowadzić współfinansowanie budżetowe, które pozwoli na zwiększenie stabilności systemu oraz lepsze kształtowanie polityki zdrowotnej państwa. To nieważne, czy jednostka organizacyjna będzie nazywać się Narodowy Fundusz Zdrowia czy Urząd Zdrowia Publicznego. Największym problemem opieki zdrowotnej w Polsce jest jej niedofinansowanie. 

2. Czy należy zlikwidować NFZ i wprowadzić finansowanie budżetowe?

j.w.

3. Jak oceniają Państwo obecny dostęp do opieki zdrowotnej w ramach NFZ?

Dane są coraz gorsze. Według Eurostatu w Polsce dostęp do opieki zdrowotnej jest utrudniony ze względu niedobór pracowników wielu zawodów medycznych. Liczba praktykujących lekarzy i pielęgniarek jest najniższa w UE. Kobiety w niektórych województwach muszą jechać do najbliższego ginekologa nawet 50 kilometrów. W czasie epidemii wstrzymano przyjęcia na niektórych oddziałach. Przez wcześniejsze dramatyczne niedofinansowanie systemu, po epidemii dłuższe pozostaną na stałe. Wielu polityków podziela tę diagnozę. Przedstawiam na spotkaniach i we współpracy z Lewicą w Sejmie konkretne rozwiązania jak ten problem rozwiązać. 

4. Ile powinny wynosić nakłady na ochronę zdrowia w proc. PKB? Czy obecny poziom finansowania jest wystarczający? Jeśli powinny być zwiększone – skąd powinny pochodzić środki budżetowe?

Nakłady na ochronę zdrowia powinny wynosić nie mniej niż 7,2% PKB, czyli tyle, ile wynoszą rekomendacje dla państw rozwiniętych. Środki powyżej przychodów ze składek powinny pochodzić bezpośrednio z budżetu państwa - epidemia pokazała, że państwo musi uczestniczyć we współfinansowaniu opieki zdrowotnej.

5. Czy składka zdrowotna powinna pozostać na obecnym poziomie czy wzrosnąć, a może powinna zostać uzupełniona o wprowadzenie system ubezpieczeń dodatkowych lub współpłacenia? Na jakich zasadach?

W ostatnich tygodniach nawet 700 tysięcy osób straciło źródło utrzymania, przestali więc opłacać składkę zdrowotną. Podwyższenie składki niczego w tym zakresie nie zmieni. Dlatego konieczne jest współfinansowanie świadczeń bezpośrednio z budżetu państwa.

6. Czy sieć szpitali to dobre rozwiązanie? Czy liczba szpitali jest optymalna? Czy należałoby część połączyć lub zlikwidować?

W moim planie odbudowy po pandemii stawiam cel, aby w każdym powiecie był dostęp do nowoczesnego szpitala. Większość z ponad 400 szpitali nadzorowanych przez samorząd potrzebuje remontu doposażenia lub nowego budynku. Chcę, żeby Polska przeznaczyła na to 40 mld złotych z dofinansowania Unii Europejskiej na przezwyciężenie skutków kryzysu.

7. Czy Polska powinna wprowadzić jakąkolwiek formułę wsparcia i promocji dla producentów leków, którzy wytwarzają je na terenie Polski?

W tym zakresie najważniejsze jest bezpieczeństwo lekowe. Powinniśmy rozwijać publicznego prodenta leków. Mamy już takiego producenta - Polfę Tarchomin, która dobrze zadziałała w czasie stanu epidemii. Publiczny producent powinien być w stanie wyprodukować leki podstawowe z zagwarantowaną zdolnością wytwórczą. Należy w końcu wprowadzić refundacyjny tryb rozwojowy, który wesprze polski producentów płacących tutaj podatki.

8. Czy potrzebne są zmiany w systemie refundacji leków, np. odrębne zasady refundacji dla terapii na choroby rzadkie?

Proponuję prosty system znany w państwach Europy Zachodniej - leki za 5 złotych. Utrzymujemy programy lekowe, a wszystkie inne leki na receptę kosztują 5 złotych. Bez corocznych list ministra zdrowia, bez wykluczania całych grup chorych. Prosto i przejrzyście.

9. Czy w szkołach powinien być wprowadzony przedmiot o Zdrowiu?

Tak, w szkołach powinny odbywać się obowiązkowe lekcje na temat zdrowia. Dlatego wraz z przedstawicielkami klubu Lewicy złożyłem w Sejmie projekt ustawy, który wprowadza do podstawy programowej przedmiot edukacja o zdrowiu i seksualności. Powinien on obejmować takie treści programowe jak budowa anatomiczna człowieka, profilaktyka zdrowotna, zdrowe odżywianie, pierwsza pomoc, ochrona zdrowia czy zdrowie seksualne człowieka. Kwalifikacje do jego nauczania mieć będą osoby, które ukończyły studia medyczne lub biologiczne i posiadają przygotowanie pedagogiczne.

10. Czy powinien być określony czas oczekiwania na świadczenie w ramach NFZ, a po jego przekroczeniu, Funduszu płaciłby za wizytę prywatną pacjenta?

Moim zdaniem taki termin powinien zostać ustalony na 30 dni, jednak przed nam idługa droga - najpierw trzeba odpowiednio dofinansować opiekę zdrowotną i wprowadzić wszystkie zmiany, o których mówimy. 

11. Czy jako prezydent będzie Pan proponował zdrowotne inicjatywy ustawodawcze, czy jednak zdrowie powinno być poza obszarem proaktywności Prezydenta RP?

Już zapowiedziałem złożenie projektu ustawy zwiększającej finansowanie opieki zdrowotnej, jeżeli zostanę prezydentem. Prezydent powinien interweniować wszędzie tam, gdzie rząd sobie nie radzi bądź nie jest w stanie podjąć decyzji. Opieka zdrowotna jest takim obszarem i jako prezydent będę angażować się w zwiększenie finansowania i lepsze wyposażenie. 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz