Będzie nowy ośrodek do obserwacji niebezpiecznych byłych więźniów

23 Czerwca 2020, 10:39 Gostynin

Będzie drugi "Gostynin", czyli ośrodek do którego sąd będzie mógł skierować na obserwację byłych więźniów stwarzających zagrożenie. Ministerstwo zdrowia skierowało do konsultacji projekt rozporządzenia, w którym wskazuje, że nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim. 

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd.

Jak czytamy w OSR, "z uwagi na znaczne przekroczenie liczby osób umieszczanych w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie na podstawie postanowienia sądu o uznaniu osoby za stwarzającą zagrożenie, co uniemożliwia prawidłowe prowadzenie obserwacji psychiatrycznej, a także może mieć negatywny wpływ na proces terapeutyczny pacjentów, za konieczne uznano wskazanie innego zakładu psychiatrycznego, w którym będzie wykonywana obserwacja".

Nowym zakładem wykonującym obserwację orzeczoną przez sąd będzie Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. St. Kryzana w Starogardzie Gdańskim.

MZ wyjaśnia, że rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 listopada 2018 r. w sprawie wskazania zakładu psychiatrycznego wykonującego obserwację orzeczoną przez sąd wymaga zastąpienia nowym, w związku z obecną sytuacją w Krajowym Ośrodku Zapobiegania Zachowaniom Dyssocjalnym w Gostyninie, związaną z nadmiernym zagęszczeniem, powodującym, że prowadzenie obserwacji psychiatrycznej jest niemożliwe i utrudnione, z uwagi na aktualne warunki.

Przypomnijmy, że ustawa o postępowaniu wobec osób z zaburzeniami psychicznymi stwarzających zagrożenie życia, zdrowia lub wolności seksualnej innych osób, tzw. ustawa o bestiach, weszła w życie w styczniu 2014 r. Umożliwia ona na mocy decyzji sądu zastosowanie wobec takiej osoby tzw. nadzoru prewencyjnego lub leczenia w utworzonym w Gostyninie ośrodku zamkniętym, już po odbyciu przez nią kary więzienia. Dzieje się tak w przypadku, gdy sąd stwierdzi wysokie prawdopodobieństwo popełnienia przestępstwa. Ośrodek w Gostyninie powstał z myślą o mordercach i gwałcicielach, którym karę śmierci po amnestii w 1989 roku zamieniono na wieloletnie więzienie, jednak do ośrodka zaczęli trafiać także inni byli więźniowie, a ośrodek jest przepełniony, na co wskazywał kilkakrotnie Rzecznik Praw Obywatelskich. Rzecznik Praw Pacjenta rozwiewa wątpliwości RPO ws. ośrodka w GostyninieMZ: nowe rozporządzenie dot. Ośrodka w Gostyninie. Jakie zmiany?RPO: należy pilnie rozpocząć działania zmierzające do wybudowania odrębnego budynku ośrodka w Gostyninie

Źródło: RCL

BPO

 

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz