Lekarze obawiają się wzrostu represji. Nadzwyczajne spotkania

24 Czerwca 2020, 9:12 lekarze

Prezydent Andrzej Duda podpisał we wtorek tzw. tarczę antykryzysową 4.0, która zmienia też m.in. art. 37a Kodeksu karnego. Samorząd lekarski obawia się wynikającego z tej zmiany zwiększenia represji wobec lekarzy. We wtorek na spotkaniu z wiceministrem sprawiedliwości  przedstawiciele samorządu lekarskiego otrzymali zapewnienie, że "przepisy te nie będą zwiększać represji w stosunku do środowiska lekarskiego i nie wpłyną na zasady orzekania kar w sprawach związanych z błędami podczas procesu leczenia". W tej sprawie we wtorek odbyło się też nadzwyczajne posiedzenie Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich. Co postanowiono?

We wtorek przedstawiciele Ministerstwa Sprawiedliwości i Prokuratury Krajowej spotkali się z przedstawicielami samorządu lekarskiego. Stronę rządową reprezentował Wiceminister Sprawiedliwości Marcin Warchoł, a stronę samorządu Naczelny Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Grzegorz Wrona. 

Spotkanie było reakcją na stanowczy sprzeciw środowiska lekarskiego wyrażony w piśmie Prezesa NRL do Prezydenta RP o pilne podjęcie wszelkich możliwych działań, mających na celu wstrzymanie wejścia w życie nowelizacji art. 37a Kodeksu karnego wprowadzonej na mocy ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych na zapewnienie płynności finansowej przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (tzw. tarczy antykryzysowej 4.0).

Niepokój lekarzy

Podczas spotkania zwrócono uwagę, że nowela art. 37a Kk wzbudza duży niepokój lekarzy, obawiających się, że zaostrzenie przepisów karnych może doprowadzić do pozbawienia wolności w sytuacji nieumyślnego błędu, a także częstsze niż do tej pory wyroki orzekania zakazu wykonywania zawodu.

Jak relacjonuje NRL, "strona samorządowa uzyskała stanowczą obietnicę, że przepisy te nie będą zwiększać represji w stosunku do środowiska lekarskiego i nie wpłyną na zasady orzekania kar w sprawach związanych z błędami podczas procesu leczenia". 

Równocześnie postanowiono, że ewentualne zmiany w przepisach karnych mogących dotyczyć bezpośrednio działań zawodowych lekarzy, będą konsultowane w ramach spotkań dwustronnych.

Nadzwyczajne spotkanie Prezydium NRL i Prezesów ORL

Ponadto we wtorek odbyło się nadzwyczajne posiedzenie Prezydium NRL oraz Konwentu Prezesów Okręgowych Rad Lekarskich, której tematem były zmiany w Kk dotyczące lekarzy.

"Wejście w życie nowelizacji tego przepisu Kodeksu karnego, którego celem jest zmiana zasad wymierzania przez sądy kar za przestępstwa zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 8 lat, będzie bowiem także obejmować te sprawy, w których lekarz niosący pomoc medyczną w sposób nieumyślny popełnia tzw. błąd lekarski" - ocenia samorząd lekarski.

Lekarze wskazują, że "trudno się zgodzić z tym, że ustawodawca - bez żadnej publicznej dyskusji - jedną zmianą wpływa na możliwą odpowiedzialność zarówno lekarza za ryzyko, jakie wiąże się z wykonywaniem tego zawodu, jak też za przestępstwa takie, jak pobicie z użyciem noża albo kija bejsbolowego, udział w zbrojnym gangu lub grupie terrorystycznej czy doprowadzenie ofiary do ciężkiego kalectwa w wyniku pobicia".

Akcja informacyjna dla środowiska medyków

Podczas spotkania postanowiono o rozpoczęciu akcji informacyjnej skierowanej zarówno do lekarzy i lekarzy dentystów jak i do pacjentów, o skutkach, jakie mogą za sobą nieść wprowadzone zmiany. Samorząd lekarski będzie wskazywał lekarzom, aby niosąc niezbędną pomoc pacjentom nie podejmowali nadmiernego ryzyka, które może prowadzić do poniesienia odpowiedzialności, która może być w związku z wprowadzoną zmianą surowsza niż obecnie.

"Jednocześnie, dostrzegając deklarację Ministerstwa Sprawiedliwości o przychylności wobec środowiska medycznego, zwłaszcza w okresie stanu zagrożenia epidemicznego, samorząd lekarski przekaże stronie rządowej projekt przepisów uwalniających pracowników ochrony zdrowia od odpowiedzialności cywilnej i karnej za uchybienia, nie będące rażącymi, popełnione podczas działań podejmowanych w ramach zwalczania epidemii" - wskazuje NRL.

Samorząd wyraża przekonanie, że Ministerstwo Sprawiedliwości poprze te rozwiązania i doprowadzi do ich uchwalenia w tak samo szybki sposób, jak miało to miejsce w przypadku ostatnich zmian.

Źródło: NIL

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz