Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 r. - wzrost liczby porad

24 Czerwca 2020, 11:45 lekarz lekarka wizyta
24 Czerwca 2020, 11:45

W końcu 2019 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność prowadziło 21,8 tys. przychodni oraz 4,4 tys. praktyk lekarskich i stomatologicznych świadczących usługi w ramach środków publicznych. W ciągu roku udzielono 291,5 mln porad lekarskich i 34,3 mln porad stomatologicznych - wynika z danych GUS za 2019 r. Liczba porad w porównaniu z 2018 r. wzrosła o 1,2 proc. Najczęściej korzystaliśmy z porad chirurgicznych.

Przychodnie i praktyki lekarskie

W końcu 2019 r. działalność prowadziło 26,3 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej, z czego 21,8 tys. przychodni (łącznie z przychodniami MON i MSWiA) oraz 0,8 tys. praktyk lekarskich i 3,6 tys. praktyk stomatologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.

20,4 tys. podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej zlokalizowanych było w miastach, a 5,9 tys. na wsi.

Najwięcej przychodni funkcjonowało na terenie województwa mazowieckiego (3 096), a najmniej działało w województwie opolskim (548). Najwięcej praktyk realizujących świadczenia zdrowotne w ramach umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia zarejestrowano w województwie wielkopolskim (589), a najmniej w małopolskim (141).

1,4 tys. pacjentów na przychodnię

W Polsce na jeden podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 1 461 osób (o 22 osoby więcej niż przed rokiem). Najwięcej ludności na jedną przychodnię i praktykę odnotowano w województwie pomorskim (1 760), a najmniej – podkarpackim (1 233).


Porady ambulatoryjne

W 2019 r. w przychodniach i praktykach udzielono 325,8 mln porad w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej – 291,5 mln lekarskich (wzrost o 1,1 proc. w skali roku) i 34,3 mln stomatologicznych (spadek o 0,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

Spośród porad lekarskich 173,8 mln stanowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej (wzrost o 1,0 proc. w stosunku do 2018 r.), a 117,7 mln – porady w opiece specjalistycznej (wzrost o 1,2 proc. w skali roku).

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 35,6 mln porad (spadek w skali roku o 3,1 proc.), natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej – 58,8 mln (wzrost o 4,1 proc. w porównaniu z rokiem poprzednim).

W opiece specjalistycznej odnotowano 14,5 mln porad lekarskich udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 lat (o 0,8 proc. mniej w stosunku do 2018 r.) oraz 34,6 mln świadczonych osobom w wieku 65 lat i więcej (o 2,7 proc. więcej niż przed rokiem).

 
Najwięcej porad chirurgicznych

W specjalistycznej opiece lekarskiej największy udział miały porady świadczone w poradniach chirurgicznych (17,9 proc.). Często udzielano również porad w poradniach ginekologiczno-położniczych (11,2 proc.) oraz okulistycznych (9,6 proc.).

W 2019 r. przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 8,5. Największą wartość tego wskaźnika odnotowano w województwie mazowieckim (9,2), a najniższą w województwie lubuskim (7,3).

Źródło: GUS

BPO

Dziękujemy! Twój komentarz został pomyślnie dodany i oczekuje na moderację.

Dodaj komentarz